Myślenie krytyczne wspiera kształtowanie kompetencji kluczowych

MAGDALENA SIKORA

Myślenie krytyczne wspiera kształtowanie kompetencji kluczowych

DLA KOGO?

Dla nauczycieli, dyrektorów, wychowawców

CEL GŁÓWNY

Wyposażenie nauczycieli w narzędzia myślenia krytycznego, które wspierają kształtowanie kompetencji kluczowych uczniów

KORZYŚCI
  • Uczestnik szkolenia poznaje wybrane rutyny myślenia krytycznego;
  • Analizuje, z jakich elementów składają się kompetencje kluczowe;
  • Poznaje sposoby na praktyczne wykorzystanie tych narzędzi w pracy z uczniami;
  • Uświadamia sobie zależności w zakresie kształtowania kompetencji kluczowych i myślenia krytycznego uczniów.
CELE SZCZEGÓŁOWE
  • Uczestnik szkolenia poznaje rutyny myślenia krytycznego;
  • Uczestnik zna sposoby wykorzystania rutyn na zajęciach;
  • Uczestnik potrafi zaplanować aktywności do wykorzystania w pracy z uczniami, na których, poprzez zastosowanie rutyn myślenia krytycznego, jednocześnie, kształtuje kompetencje kluczowe.

MAGDALENA SIKORA

Dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie, nauczycielka informatyki, certyfikowana Trenerka Myślenia Krytycznego, trenerka TUS dla dzieci i młodzieży, absolwentka studiów podyplomowych” Trener w Oświacie, Akademii Liderów Oświaty CEO i Szkoły Trenerów. Pasjonatka poszukiwania nowych rozwiązań dla edukacji i zgłębiania aspektów psychologicznych w tej dziedzinie