Nasi Trenerzy

Grupa naszych Trenerów Myślenia Krytycznego to przede wszystkim praktycy myślenia krytycznego – najczęściej nauczycieli przedmiotowi, którzy pracują z narzędziami MK na swoich przedmiotach. Są to pasjonaci rozwijania kompetencji 4K(Krytycznego Myślenia, Kooperacji, Komunikacji, Kreatywności), maniacy stwarzania warunków do uczenia się i angażowania uczniów w proces widocznego myślenia i uczenia się. Wyjątkowość Naszej Społeczności polega przede wszystkim na dzieleniu się doświadczeniem, praktyką, refleksjami, na wspólnym budowaniu mądrości, na nieustającym rozwoju w obszarze kompetencji 4K.
 
Rozwój i dbałość o jakość to główne to najważniejsze obszary dla naszej społeczności. Trenerzy Myślenia Krytycznego certyfikowani przez Instytut Krytycznego Myślenia corocznie przechodzą szkolenia trenerskie dające im uprawnienia do prowadzenia szkoleń w ramach projektu Szkół Uczących Myślenia, szkoleń dla Rad Pedagogicznych, szkoleń przedmiotowych oraz reprezentowania Instytutu Krytycznego Myślenia na ogólnopolskich wydarzeniach edukacyjnych. Ponadto, Trenerzy MK IKM zobowiązani są do stałego rozwoju umiejętności trenerskich oraz rozwoju własnego w obszarze przekonań, wartości, etyki, zarządzania zmianami i konfliktami. Nasi Trenerzy podlegają ewaluacji oraz superwizji. Wszystko to pozwala nam, jako organizacji, dostarczać Wam, naszym Klientom, najwyższą jakość pracy naszego Zespołu.
 
Jak upewnić się, że otrzymam najwyższą jakość gwarantowaną przez Instytut Krytycznego Myślenia?
  • Zamawiaj szkolenia tylko przez formularze zgłoszeniowe na naszej stronie
  • Kupuj szkolenia przedmiotowe w naszym sklepie
  • Kontaktuj się w sprawie szkoleń, nietypowych zleceń bezpośrednio z nami – katarzyna.kret@instytutkrytycznegomyslenia.pl
  • Jeśli kontaktuje się z Tobą trener myślenia krytycznego, zawsze sprawdź, czy znajduje się na naszej mapce (poniżej), lub napisz do nas z zapytaniem o tę osobę
  • Zawsze możesz poprosić o pokazanie certyfikatu trenerskiego – nasi Trenerzy MK IKM otrzymują kolejny certyfikat każdego roku, zatem certyfikat z datą dalszą niż rok, nie gwarantuje tego, że trener jest nadal w naszej społeczności.