Nasi Trenerzy

Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która obecnie certyfikuje Trenerów Myślenia Krytycznego. Aby zostać Certyfikowanym Trenerem Myślenia Krytycznego INSTYTUTU KRYTYCZNEGO MYŚLENIA trzeba:
  • Wziąć udział w szkoleniu z myślenia krytycznego – 16 godz. w każdym roku
  • Wziąć udział w szkoleniu z umiejętności trenerskich – 16 godz. w każdym roku
  • Brać udział w spotkaniach metodycznych – 1 raz na kwartał, na zamkniętej grupie FB
  • Brać udział w spotkaniach superwizyjnych – obowiązkowe dla szkolących trenerów
  • Podpisać umowę licencyjną – każda umowa zawierana jest na 1 rok
 
Tylko takie warunki dają gwarancję najwyższej jakości w obszarze myślenia krytycznego (rozwoju kompetencji 4K) oraz jakości prowadzonych form doskonalenia zawodowego nauczycieli.
Jak zweryfikować czy trener, który zgłosił się do Ciebie z propozycją szkolenia jest naszym Certyfikowanym Trenerem? Zobacz na mapkę poniżej – tu zawsze znajdziesz aktualną listę naszych Trenerów.
Na rynku jest coraz więcej „trenerów myślenia krytycznego” i mogą oni nawet powoływać się na nasz Instytut – że to u nas ukończyli swoje szkolenia. Mogło tak być, ponieważ w naszych szkoleniach trenerskich wzięło już udział ponad 200 osób. Ale najczęściej było to udział tylko w pojedynczych szkoleniach, bez dalszego rozwoju wspomnianego powyżej.
Najlepszym sposobem weryfikacji trenera jest sprawdzenie takiej osoby na naszej mapie lub poprosić o przedstawienie certyfikatu ukończenia szkolenia trenerskiego.
UWAGA! Nasze certyfikaty mają tylko 1 rok ważności (Prosimy o zwrócenie uwagi na datę jego wystawienia.)
 
 
Grupa naszych Certyfikowanych Trenerów Myślenia Krytycznego to przede wszystkim praktycy myślenia krytycznego – najczęściej nauczycieli przedmiotowi, którzy pracują z narzędziami MK na swoich przedmiotach. Są to pasjonaci rozwijania kompetencji 4K(Krytycznego Myślenia, Kooperacji, Komunikacji, Kreatywności), maniacy stwarzania warunków do uczenia się i angażowania uczniów w proces widocznego myślenia i uczenia się. Wyjątkowość Naszej Społeczności polega przede wszystkim na dzieleniu się doświadczeniem, praktyką, refleksjami, na wspólnym budowaniu mądrości, na nieustającym rozwoju w obszarze kompetencji 4K.
 
Jak upewnić się, że otrzymam najwyższą jakość gwarantowaną przez Instytut Krytycznego Myślenia?
·        Zamawiaj szkolenia tylko przez formularze zgłoszeniowe na naszej stronie
·        Kontaktuj się w sprawie szkoleń, nietypowych zleceń bezpośrednio z nami – katarzyna.winiarek@instytutkrytycznegomyslenia.pl