Jak motywować uczniów z wykorzystaniem narzędzi myślenia krytycznego

170,00 

W cenę wchodzi:
Dostęp do platformy z zasobami myślenia krytycznego:

 • 2 webinary przedmiotowe
 • 1 tutorial o rutynie myślenia krytycznego
 • 2 inspiracje (jak scenariusz z przedmiotu)

 

Na stanie

Opis

22 listopada 2021, 16:00-19:00 (Poniedziałek)

 

Wszelkie działania nauczyciela tracą sens, jeśli uczniom najzwyczajniej w świecie “nie będzie się chciało”. Chęć podjęcia przez uczniów wysiłku jest podstawą, bez której pobyt w klasie często zamienia się w męczący dla obu stron koszmar. Na szczęście motywację do uczenia się, budujemy… w trakcie uczenia się. Jest jeden warunek – praca, jaką wykonują uczniowie, musi przyciągać ich uwagę i dawać im pewność, że sobie poradzą. Muszą też mieć możliwość obserwowania swojego rozwoju, aby dostrzegali sens podejmowanego wysiłku. Spełnienie tych warunków zapewnia wykorzystanie rutyn krytycznego myślenia, które okazują się jednym z najskuteczniejszych narzędzi budowania motywacji do uczenia się.

 

DLA KOGO?

 • Dla nauczycieli wszystkich przedmiotów szkół podstawowych klas 4 – 8 oraz szkół ponadpodstawowych

 

CEL GŁÓWNY

 • Nabycie przez uczestników szkolenia kompetencji w zakresie budowania motywacji uczniów w codziennej pracy dydaktycznej i wychowawczej

 

CEL SZCZEGÓŁOWY

Uczestnik, wykorzystując rutyny MK:

 • buduje motywację wewnętrzna ucznia poprzez nastawienie na cel, autonomię, dążenie do mistrzostwa
 • buduje motywację uczniów zgodnie a modelem motywacyjnym ARCS Kellera: uwaga, znaczenie, pewność, satysfakcja

 

KORZYŚCI

W efekcie wykorzystania w codziennej pracy poznanych rutyn MK:

 • uczniowie zyskają autonomię w podejmowanych działaniach
 • będą nawiązywali do wcześniejszej wiedzy i umiejętności, zdobywając nowe kompetencje
 • wykorzystają nowe umiejętności w działaniach praktycznych
 • będą obserwowali i świętowali swoje sukcesy edukacyjne

 

SZKOLENIE ONLINE 

Masz pytania? Napisz do nas!
katarzyna.kret@instytutkrytycznegomyslenia.pl