Jak przygotować uzasadnienie przystąpienia do konkursu na stanowisko dyrektora wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły/przedszkola w oparciu o Krytyczne Myślenie ?

170,00 

W cenę wchodzi:
Dostęp do platformy z zasobami myślenia krytycznego:

 • 2 webinary przedmiotowe
 • 1 tutorial o rutynie myślenia krytycznego
 • 2 inspiracje (jak scenariusz z przedmiotu)

Istnieje możliwość zakupu szkolenia na fakturę. W sprawie zakupu szkolenia na szkołę, skontaktuj się – ilona.rachecka@mysleniekrytyczne.edu.pl

Brak w magazynie

Opis

Nowy termin szkolenia już wkrótce 😊

Prowadząca: Agnieszka Pilch

*Ważna informacja!

Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w formie warsztatów online. Nie są to wykłady, czy kursy „do obejrzenia później”.

Oznacza to, że obecność na szkoleniu jest bardzo mocno rekomendowana. Nasze szkolenia to przede wszystkim praca warsztatowa, w pokojach (Zoom), gdzie uczestnicy wspólnie dochodzą do wniosków, refleksji, nowej wiedzy, wzajemnej inspiracji – nie da się tego osiągnąć oglądając tylko nagranie.

Nagranie stanowi wartość dla osób uczestniczących w warsztacie – jako przypomnienie, utrwalenia umiejętności nabytych na szkoleniu.

DLA KOGO?

 • Dyrektorów, nauczycieli, osób chcących zostać dyrektorami szkół/przedszkoli

 

CEL GŁÓWNY

 • W oparciu o Krytyczne Myślenia tworzę koncepcję  i ustalam priorytety 

 

CEL SZCZEGÓŁOWY

 • Uczestnik jest świadomy siebie, wyznacza cele, planuje rozwój szkoły/przedszkola, uzasadnia swój udział w konkursie na stanowisko dyrektora

 

KORZYŚCI

 • Spójna koncepcja pracy szkoły 
 • Ustalenie priorytetów
 • Omówienie obszarów, które powinny znaleźć się w uzasadnieniu i koncepcji
 • Przygotowanie planu prezentacji

 

Zarządzanie placówką oświatową stawia przed dyrektorem niezliczoną ilość wymagań, które
w kontekście częstych zmian, orientacji na zagubionego ucznia, zmęczonego, zniechęconego nauczyciela, często roszczeniowego rodzica, w kontekście nowoczesnych technologii, kompetencji XXI wieku, pedagogiki serca, inteligencji emocjonalnej itd. stają się nie lada wyzwaniem.
Podczas proponowanego szkolenia odpowiemy sobie na pytania, jakiej szkoły chcemy
w obszarach: dydaktyki, doradztwa zawodowego, innowacyjności, działalności wychowawczej i opiekuńczej, bezpieczeństwa, doskonalenia zawodowego, współpracy
z rodzicami, środowiskiem.
Warsztatowo z użyciem postaw, rutyn, narzędzi Myślenia Krytycznego wypracujemy odpowiedzi na kolejne pytania: Jak może wyglądać nasz nadzór pedagogiczny?  W jaki sposób współpracować z kadrą nauczycielską, pracownikami obsługi i administracji? Co
z bazą szkoły? Co w temacie mojego, własnego rozwoju? Pytania i więcej pytań: Czy nasz absolwent, uczeń będzie potrafił poruszać się w świecie Big Date? Czy Organ Prowadzący
i Organ Nadzorujący będą wspierać czy przeszkadzać? Czy obowiązki, których wykonanie sprawdzają kontrolujące instytucje wypełnię dobrze? I co z tym zarządzaniem? 
W myśl: „Tylko trzy rzeczy dzieją się samoistnie w organizacjach: tarcia, spory oraz nieefektywność. Wszystko inne wymaga przywództwa”. P. Drucker
A poza tym ustalimy priorytety na kolejnych pięć lat, świadomie pamiętając o sobie.

Proponuję szkolenie, które zaowocuje przemyślanym uzasadnieniem i koncepcją opartą
o Myślenie Krytyczne. Będzie zgodne z wartościami i przekonaniami( może z wartościami
i przekonaniami waszego zespołu).
Moja pewność, że da się stworzyć wiarygodną, realną i poruszającą koncepcję pracy szkoły oraz ustalić priorytety na kolejne lata bierze się z doświadczenia.

Więcej: Jestem przekonana, że 22 letnie doświadczenie na stanowisku dyrektora szkoły, umiejętność uczenia się przez całe życie, świadome korzystanie z postaw, rutyn, narzędzi myślenia krytycznego, innowacyjność, otwarty umysł na sugestie, wiara w pracowników, zaufanie do ludzi to fundamenty do tworzenia, budowania społeczności szkolnej/przedszkolnej, która może się stać ważna dla każdej osoby, dla nas wszystkich.
Społeczność, którą współtworzę dała mi w ważnym momencie mojego zawodowego życia  bardzo dużo sił, poruszyła tzw. „niebo i ziemię”.
Nie było by mnie w tym miejscu, gdyby nie świadoma praca oparta na dobrej koncepcji.


Korzyści:

 1. Spójna koncepcja pracy szkoły 
 2. Ustalenie priorytetów
 3. Omówienie obszarów, które powinny znaleźć się w uzasadnieniu i koncepcji
 4. Przygotowanie planu prezentacji 

 

SZKOLENIE ONLINE 

Masz pytania? Napisz do nas!
katarzyna.kret@instytutkrytycznegomyslenia.pl