...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Jesper Juul – Bunt Nastolatków. Kiedy kończy się wychowanie

43,00 

W trakcie tego kursu chcemy zastanowić się nad istotą relacji rodzica z nastoletnim dzieckiem. Ten okres w domu, powszechnie określany jako najtrudniejszy, wymaga dobrego przygotowania rodzica do zupełnie nowych relacji w rodzinie. Młodzi ludzie przez dwanaście czy trzynaście lat uczyli się wartości wyznawanych przez swoich rodziców i byli im wierni. Teraz muszą sami przetestować je w praktyce, aby przyjąć je jako swoje albo poszukać dla nich jakiejś alternatywy. To nieodłączny element stawania się odpowiedzialnym i dorosłym człowiekiem.

Ceny obowiązują od 5.01.2024 r

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do:

 • wszystkich Rodziców;
 • psychologów i pedagogów.

Opis kursu

Bezterminowy dostęp do zakupionego kursu – możesz do niego wracać wielokrotnie, poświęcając na jego realizację tyle czasu, ile potrzebujesz.

 • otrzymasz praktyczne know-how, które możesz zastosować już następnego dnia.
 • na kursie otrzymasz materiały filmowe, opracowania w pdf i pytania pomocnicze.
 • po każdym “przerobionym” kursie otrzymasz certyfikat.

Kurs zbudowany jest w taki sposób, aby wiedza i zrozumienie tematu rosły wraz z realizacją kolejnych tematów. Filmy instruktażowe omawiają poszczególne zagadnienia. Kursant, dla pełnego zrozumienia treści procesu powinien “ćwiczyć” na własnych przykładach. W celu wzmocnienia zrozumienia dla chętnych – przygotowaliśmy rozbudowane streszczenia do każdego filmu w postaci odpłatnego podręcznika oraz pytania pomocnicze.

Korzyści dla Rodziców i opiekunów

Uczestnicy, którzy ukończą kurs, mogą się spodziewać następujących rezultatów i korzyści:

 • Będziesz rozumiał skąd się bierze bunt nastolatka ;
 • Dowiesz się jak mówić do nastolatka, aby chciał cię w ogóle wysłuchać;
 • Podejmiesz świadomą decyzje jakie nowe przekonania powinniście stworzyć, aby one pomogły w relacji z nastolatkiem;
 • Dowiesz się jakich waszych zachowań nie znosi wasze nastoletnie dziecko;
 • Będziesz wiedział, jak możesz codziennie wspierać swoje dziecko w jego burzliwym okresie dojrzewania;
 • Dowiesz się co to znaczy być dobrym sparingpartnerem dla swojego dziecka;
 • Dowiesz się za jakie obszary powinien odpowiadać nastolatek, ale i Wy;
 • Uświadomisz sobie wagę myślenia krytycznego w obszarze relacji z najbliższymi i konieczność rozwijania jej u siebie i swoich dzieci;

Sprawdź inne produkty

Pakiet VIP 4

100,00 

Pakiet VIP 3

100,00 

Pakiet VIP 2

100,00 

Pakiet VIP 1

100,00 

Pakiet Premium 3

30,00 

Pakiet Premium 4

30,00 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.