Myślenie krytyczne a kompetencje kluczowe na lekcjach języka polskiego

170,00 

W cenę wchodzi:
Dostęp do platformy z zasobami myślenia krytycznego:

 • 2 webinary przedmiotowe
 • 1 tutorial o rutynie myślenia krytycznego
 • 2 inspiracje (jak scenariusz z przedmiotu)

 

Na stanie

Opis

Termin będzie podany wkrótce.
Prowadząca: Anna Masny

 

DLA KOGO?

 • Dla nauczycieli języka polskiego,
 • etyki,
 • filozofii w szkole podstawowej

 

CEL GŁÓWNY

 • rozwijanie kompetencji kluczowych na przedmiotach humanistycznych w szkole podstawowej (język polski z filozofią i etyką) wykorzystując myślenie krytyczne

 

CEL SZCZEGÓŁOWY

 • łączenie zagadnień filozoficznych i etycznych w nauczaniu języka polskiego,
 • dobór rutyn myślenia krytycznego do osiągania celów.
 • osadzanie podstawy programowej w ramach kompetencji kluczowych

 

KORZYŚCI

 • praktyczne opanowanie wybranych rutyn krytycznego myślenia
 • holistyczne ujęcie nauczania języka polskiego w szkole podstawowej
 • uruchomienie myślenia na języku polskim z meta poziomu w zamian za odtwórczą analizę tekstu
 • przeniesienie odpowiedzialności za proces uczenia się z nauczyciela na ucznia
 • zmiana nawyków w organizacji lekcji i planowaniu pracy uczniów
 • usprawnienie i zwiększenie efektywności procesu lekcyjnego

 

SZKOLENIE ONLINE 

Masz pytania? Napisz do nas!
katarzyna.kret@instytutkrytycznegomyslenia.pl