Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w pracy z uczniem, na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

170,00 

W cenę wchodzi:
Dostęp do platformy z zasobami myślenia krytycznego:

 • 2 webinary przedmiotowe
 • 1 tutorial o rutynie myślenia krytycznego
 • 2 inspiracje (jak scenariusz z przedmiotu)

Na stanie

Opis

6 listopada 2021, 10:00-13:00 (Sobota)
Prowadząca: Marzanna Chobot-Kłodzińska

 

DLA KOGO?

 • Dla nauczycieli biologii, przyrody oraz przedmiotów przyrodniczych

 

CEL GŁÓWNY

 • Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów umiejętności logicznego myślenia, tworzenia związków przyczynowo – skutkowych oraz umiejętności rozbudzania kreatywności i motywowania do uczenia się

 

CELE SZCZEGÓŁOWE

Nauczyciel:

 • pozna 5 Rutyn Myślenia Krytycznego, które pobudzają do myślenia oraz rozbudzają kreatywność;
 • zastosuje narzędzia, które pomogą w ćwiczeniu umiejętności przetwarzania informacji;
 • rozszerzy swój warsztat dydaktyczny, zwłaszcza z poziomu kompetencji w wykorzystywaniu i posługiwaniu się wybranymi narzędziami TOC 
 • dowie się jak rozwijać umiejętność myślenia krytycznego u dzieci, wykorzystując narzędzia TOC

 

KORZYŚCI

 • Udział w szkoleniu podniesie kompetencje uczestników w zakresie umiejętności logicznego myślenia;
 • poznanie i wykorzystanie wybranych narzędzi TOC pozwoli na aktywna pracę uczniów podczas lekcji, mądre argumentowanie, zadawanie pytań dla lepszego zrozumienia problemu.

 

SZKOLENIE ONLINE 

Masz pytania? Napisz do nas!
katarzyna.kret@instytutkrytycznegomyslenia.pl