Wykorzystanie narzędzi krytycznego myślenia w pracy z uczniem, na lekcjach przedmiotów przyrodniczych

170,00 

  W cenę wchodzi:

 • Szkolenie przedmiotowe online – 3h
 • Dostęp do platformy z zasobami myślenia krytycznego:
  • 2 webinary przedmiotowe
  • 1 tutorial o rutynie myślenia krytycznego
  • 2 inspiracje (jak scenariusz z przedmiotu)

 

Istnieje możliwość zakupu szkolenia na fakturę. W sprawie zakupu szkolenia na szkołę, skontaktuj się – ilona.rachecka@mysleniekrytyczne.edu.pl

Na stanie

Opis

18 kwietnia 2023, 17:00-20:00 (wtorek)
Prowadząca: Marzanna Chobot-Kłodzińska

*Ważna informacja!
Wszystkie nasze szkolenia odbywają się w formie warsztatów online. Nie są to wykłady, czy kursy „do obejrzenia później”.
Oznacza to, że obecność na szkoleniu jest bardzo mocno rekomendowana. Nasze szkolenia to przede wszystkim praca warsztatowa, w pokojach (Zoom), gdzie uczestnicy wspólnie dochodzą do wniosków, refleksji, nowej wiedzy, wzajemnej inspiracji – nie da się tego osiągnąć oglądając tylko nagranie.
Nagranie stanowi wartość dla osób uczestniczących w warsztacie – jako przypomnienie, utrwalenia umiejętności nabytych na szkoleniu.

DLA KOGO?

Dla nauczycieli biologii, przyrody oraz przedmiotów przyrodniczych

CELE:

 • Podniesienie kompetencji nauczycieli w zakresie rozwijania u uczniów umiejętności logicznego myślenia, tworzenia związków przyczynowo – skutkowych oraz umiejętności rozbudzania kreatywności i motywowania do uczenia się
 • pozna 5 Rutyn Myślenia Krytycznego, które pobudzają do myślenia oraz rozbudzają kreatywność;
 • zastosuje narzędzia, które pomogą w ćwiczeniu umiejętności przetwarzania informacji;
 • rozszerzy swój warsztat dydaktyczny, zwłaszcza z poziomu kompetencji w wykorzystywaniu i posługiwaniu się wybranymi narzędziami TOC 
 • dowie się jak rozwijać umiejętność myślenia krytycznego u dzieci, wykorzystując narzędzia TOC

 

KORZYŚCI

 • Udział w szkoleniu podniesie kompetencje uczestników w zakresie umiejętności logicznego myślenia;
 • poznanie i wykorzystanie wybranych narzędzi TOC pozwoli na aktywna pracę uczniów podczas lekcji, mądre argumentowanie, zadawanie pytań dla lepszego zrozumienia problemu.

 

Masz pytania? Napisz do nas!
katarzyna.winiarek@instytutkrytycznegomyslenia.pl