opinia2

Myślenie krytyczne jest kwintesencją kreatywnego działania z niegraniczoną możliwością myślenia, zastanawiania się, budowania odpowiedzi i popełniania błędów, a efektem końcowym jest właśnie twórcze działanie.