opinia3

Myślenie krytyczne łączyłam z filozofią, teraz odkryłam przestrzeń i techniki pracy z młodzieżą. Warto oddać więcej przestrzeni na samodzielność ucznia, nie ufać wykładowej wersji zajęć, choć pokusa modelu akademickiego w nauczaniu języka polskiego w szkole średniej ma długą tradycję.