opinia4

Myślenie krytyczne – kiedyś myślałam, że to nauka samodzielnego myślenia, wnioskowania, teraz myślę, że to coś więcej. To zaplanowany sposób działania aby jeszcze więcej wynosić z zajęć… aby uczniowie mogli manipulować, doświadczać, wnioskować. To zadawanie pytań, poszukiwanie odpowiedzi, coś czego bardzo potrzebują aby stać się samodzielnym poszukiwaczem wiedzy.