Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Czy myślenie krytyczne wpływa na dobrostan nauczyciela?

Tak, oczywiście!

Przede wszystkim odciąża nauczyciela z odpowiedzialności za nauczanie. Nie od dziś wiadomo, że konia można przyprowadzić do wodopoju, ale nie można go zmusić do napicia się. Tak samo jest z nauczaniem. Można zmusić dzieci do przychodzenia do szkoły, bycia na lekcjach, ale nie można ich zmusić do uczenia się. Rola nauczyciela, który nauczy ucznia czegokolwiek jest iluzją, w której żyliśmy przez ostatnie 200 lat. W myśleniu krytycznym mówimy, że nauczyciel może zadbać,  i to bardzo dobrze, o warunki, w których uczeń będzie chciał się uczyć.

To jest nowość, to jest zabranie odpowiedzialności z barków nauczycieli i przeniesienie jej na barki ucznia – tam gdzie powinno to być od samego początku.

Nauczyciel w kulturze myślenia krytycznego tworzy warunki do rozwoju uczniów, a potem już tylko wspiera, towarzyszy, pomaga. Jest osobą, która buduje współodpowiedzialność za uczenie się całej klasy, wszystkich uczniów.

Aby zadbać o innych, trzeba najpierw zadbać o siebie. Nauczyciele muszą w końcu zadbać o siebie – swoje potrzeby, swoje zdrowie fizyczne, emocjonalne i psychiczne. Dzięki nowej kulturze pracy w klasie z myśleniem krytycznym, nauczyciel może w końcu oddać najcięższy kawałek  swoje pracy (odpowiedzialność) uczniom. Oni zaś, wyposażeni w odpowiednie narzędzia, z dużym obszarem wolności i osobistej autonomii, mogą odkrywać edukację pod mądrym przewodnictwem ze swoim nauczycielem.

Myślenie krytyczne zapobiega wypaleniu zawodowemu nauczycieli. Dlaczego?

  • Koniec z rutynową, nudną pracą
  • Nowa relacja w klasie pomiędzy nauczycielem a dziećmi
  • Każda lekcja do przygoda, wspólna wyprawa
  • Poczucie sukcesu dzieci na każdej lekcji – spełnienie nauczyciela
  • Radość z widocznej poprawy jakości uczenia się, komunikacji, współpracy w klasie

Podczas pracy uczniów na lekcji z myśleniem krytycznym rola nauczyciela staje się minimalna, bo uczniowie samodzielnie:

  • Przetwarzają wszystkie nowe informacje
  • Samodzielnie dochodzą do wniosków
  • Samodzielnie decydują co zabierają ze sobą z tej lekcji
  • Do wszystkiego dochodzą podczas pracy zespołowej
  • Mają odpowiednie rutyny i narzędzia myślenia krytycznego, dzięki którym czują się bezpiecznie, wiedzą co mają zrobić, ale cały czas są z „pustą kartką”, którą muszą wypełnić swoimi myślami, wnioskami, opiniami

Rola nauczyciela, to wycofać się całkowicie gdy proces przebiega doskonale. Każda rutyna MK ma charakter diagnostyczny – pozwala nauczycielowi w każdej chwili zobaczyć myślenie dzieci, zobaczyć czy proces przebiega w kierunku, który zaplanował nauczyciel. Gdy tak nie jest, to może ingerować – zadać dodatkowe pytania, zatrzymać, dać inny materiał, naprowadzać.

W takiej kulturze nauczyciel pracuje mniej, ale za to efektywniej. Mniej dla nauczyciela oznacza mniej pracy fizycznej, mniejsza odpowiedzialności, mniejsze wypalenie. To zaś wszystko wspiera dobrostan nauczyciela

Zobaczcie co myślą o dobrostanie praktycy, trenerzy myślenia krytycznego

Dołącz do naszej społeczności, zadbaj o siebie, bądź szczęśliwa, dziel się szczęściem z uczniami!

Scroll to Top