Witamy na stronie
Witamy na stronie Akredytowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Instytut Krytycznego Myślenia
Witamy na stronie
Szkolenia Rad Pedagogicznych
Szkolenia Rad Pedagogicznych
Szkoły uczące myślenia
Szkoły Uczące Myślenia
Szkoły uczące myślenia
Kursy przedmiotowe
Zobacz nasze
kursy przedmiotowe online
Kursy przedmiotowe
Indywidualny rozwój dla Nauczycieli
Indywidualny rozwój dla Nauczycieli
Indywidualny rozwój dla Nauczycieli
Gdzie i jak szkolimy
Gdzie i jak szkolimy
Gdzie i jak szkolimy
previous arrow
next arrow
Instytut Krytycznego Myślenia

Kim jesteśmy, czym się zajmujemy?

O Nas

O Nas

Myślenie krytyczne jest niezaprzeczalnie jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku. Wraz z komunikacją, kooperacją i kreatywnością tworzą zestaw umiejętności (4K), pożądanych przez prestiżowe uczelnie wyższe oraz pracodawców. Krytyczne myślenie ma dodatkowo niezwykłą właściwość – poprzez rozwijanie tej umiejętności, doskonalisz pozostałe 3K. 

Nasz zaangażowany i profesjonalny zespół trenerów, prowadzących szkolenia rad pedagogicznych oraz szkolenia przedmiotowe i rozwojowe znajdujące się w ofercie Instytutu Krytycznego Myślenia, udowadnia wyjątkowość i ważność krytycznego myślenia w każdym aspekcie swojej pracy. 

Uczestnicząc w naszych szkoleniach, doświadczasz jak krytyczne myślenie rozwija kluczowe kompetencje uczniów i nauczycieli, pokazuje nowe podejście do pracy nauczyciela, pomaga pozbyć się niesłużących uczniom przekonań, daje szansę dostrzec nową wartość w relacji nauczyciel- uczeń. 

Doświadczasz tego wszystkiego poprzez działania, warsztaty, będąc prowadzonym przez doświadczonego praktyka myślenia krytycznego. 

Uczestniczysz w procesie opartym o narzędzia myślenia krytycznego, modelowanym i moderowanym przez certyfikowanego trenera, mogąc w pełni zrozumieć perspektywę ucznia i jego odbiór lekcji w kulturze myślenia. 

Umiejętność myślenia krytycznego jest niezwykle cenna, dlatego też wychodzimy z taką ofertą do szkół i uczelni, pragnąc pokazać kadrze pedagogicznej, jak nauczyć uczniów myśleć tak, aby okazało się to być dalej przydatne w przyszłości.

Szkolimy głównie nauczycieli szkół podstawowych i średnich, wiedząc, że każdy z nich swym zasięgiem obejmuje setki uczniów. 

Naszym celem nadrzędnym jest bowiem dotrzeć z myśleniem krytycznym do jak najszerszego kręgu dzieci i młodzieży. Wierzymy, że każdy nauczyciel z pasją może stworzyć w swojej klasie kulturę myślenia krytycznego, a tym samym mieć realny wpływ na kulturę całej szkoły. Taki pojedynczy nauczyciel staje się zatem zaczątkiem zmiany, zataczając kolejne kręgi jego wpływ na uczenie się uczniów zdobywa coraz większy zasięg, przyczynia się do ewolucji w postrzeganiu edukacji, w naturalny sposób przenosi ją na poziom przyjazny uczniom.

Postawy Myślenia Krytycznego - czym jest myślenie krytyczne?

Rdzeń wszystkich naszych działań stanowią Postawy Myślenia Krytycznego i głównym założeniem naszych szkoleń, warsztatów jest rozwijanie właśnie tych postaw. Co to znaczy?

Oznacza to, że rozwijamy u uczniów następujące umiejętności, które razem tworzą kompetencję krytycznego myślenia:
  • tworzenia hipotez, analizowania i oceniania ich słuszności
  • weryfikowania źródeł informacji
  • odróżniania faktów od opinii
  • rozumienia i tworzenia związków przyczynowo-skutkowych
  • rozwiązywania problemów
  • rozpoznawania emocji, potrzeb i pragnień – swoich i u innych ludzi
  • myślenia o myśleniu
  • przewidywania konsekwencji
  • kwestionowania rzeczywistości i samego siebie
  • przetwarzania informacji

Co to oznacza dla nauczyciela?

Odkrycie relacji z uczniami na nowo. Relacji opartej na szacunku, wzajemnym uznaniu i zaufaniu, a nie na sprawowanym stanowisku, narzuconym autorytecie. Relacji pozbawionej lęku przed oceną – myślenie każdego ucznia jest wartościowe i docenione przez nauczyciela. Relacji pełnej autentycznego zachwytu nad myśleniem uczniów.

Mamy rozwiązania dla całych szkół, na kilka lat wspólnego rozwoju.

Ale mamy też szkolenia rad pedagogicznych oraz rozwiązania dla pojedynczych nauczycieli – krótkie oraz długie formy szkoleniowe.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

ostatnie opinie

opinie o nas

Opinie.

Email : biuro@instytutkrytycznegomyslenia.pl

Adres:ul. Nałkowskiej 5b/3, 80-286 Gdańsk

Telefon: +48 608 384 102

Nasza Galeria

.