Witamy na stronie
Witamy na stronie Akredytowanego Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli
Instytut Krytycznego Myślenia
Witamy na stronie
Szkolenia Rad Pedagogicznych
Szkolenia Rad Pedagogicznych
Szkoły uczące myślenia
Szkoły Uczące Myślenia
Szkoły uczące myślenia
Kursy przedmiotowe
Zobacz nasze
kursy przedmiotowe online
Kursy przedmiotowe
Indywidualny rozwój dla Nauczycieli
Indywidualny rozwój dla Nauczycieli
Indywidualny rozwój dla Nauczycieli
Gdzie i jak szkolimy
Gdzie i jak szkolimy
Gdzie i jak szkolimy
previous arrow
next arrow
Instytut Krytycznego Myślenia

Kim jesteśmy, czym się zajmujemy?

O Nas

Krytyczne myślenie jako kompetencja XXI wieku. Jak myśleć krytycznie?

Umiejętność krytycznego myślenia - jak wprowadzić w życie tę kompetencję XXI wieku?

Myślenie krytyczne jest niezaprzeczalnie jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku. Wraz z komunikacją, kooperacją i kreatywnością tworzą zestaw umiejętności (4K), pożądanych przez prestiżowe uczelnie wyższe oraz pracodawców. Krytyczne myślenie ma dodatkowo niezwykłą właściwość – poprzez rozwijanie tej umiejętności, doskonalisz pozostałe 3K. 😊

Nasz zaangażowany i profesjonalny zespół trenerów, prowadzących szkolenia rad pedagogicznych oraz szkolenia przedmiotowe i rozwojowe znajdujące się w ofercie Instytutu Krytycznego Myślenia, udowadnia wyjątkowość i ważność krytycznego myślenia w każdym aspekcie swojej pracy. Uczestnicząc w naszych szkoleniach, doświadczasz jak krytyczne myślenie rozwija kluczowe kompetencje uczniów i nauczycieli, pokazuje nowe podejście do pracy nauczyciela, pomaga pozbyć się niesłużących uczniom przekonań, daje szansę dostrzec nową wartość w relacji nauczyciel- uczeń. Doświadczasz tego wszystkiego poprzez działania, warsztaty, będąc prowadzonym przez doświadczonego praktyka myślenia krytycznego. Uczestniczysz w procesie opartym o narzędzia myślenia krytycznego, modelowanym i moderowanym przez certyfikowanego trenera, mogąc w pełni zrozumieć perspektywę ucznia i jego odbiór lekcji w kulturze myślenia. Racjonalne podejście do tego tematu, jest w stanie ukazać zupełnie nowy obraz nauczania w polskim szkolnictwie, jak również i wyciągania z niego tego, co najlepsze. Podejmowanie trafnych decyzji, zarówno w codziennym życiu, jak również i zawodowym, myślenie w sposób racjonalny, patrzenie na dany problem nieco szerzej czy kierowanie się w życiu zdrowym rozsądkiem, to główne działania dające poczucie świadomej kontroli. Myślenie krytyczne jest kompetencją, która jest pomocna w podejmowaniu decyzji, nawet tych najbardziej skomplikowanych. Bierze ono pod uwagę różne punkty widzenia, skupia się na samoświadomości, pozwala dostrzec pułapki myślenia. Otwarty umysł wymaga większego zaangażowania i dużego wysiłku, ale bierze pod uwagę przy tym najbardziej istotne kwestie. Sposoby myślenia krytycznego sprawdzają się w życiu osobistym, ale są również i kluczowe w swojej karierze zawodowej. Umiejętność myślenia krytycznego jest niezwykle cenna, dlatego też wychodzimy z taką ofertą do szkół i uczelni, pragnąc pokazać kadrze pedagogicznej, jak nauczyć uczniów myśleć tak, aby okazało się to być dalej przydatne w przyszłości.

Szkolimy głównie nauczycieli szkół podstawowych i średnich, wiedząc, że każdy z nich swym zasięgiem obejmuje setki uczniów. Naszym celem nadrzędnym jest bowiem dotrzeć z myśleniem krytycznym do jak najszerszego kręgu dzieci i młodzieży. Wierzymy, że każdy nauczyciel z pasją może stworzyć w swojej klasie kulturę myślenia krytycznego, a tym samym mieć realny wpływ na kulturę całej szkoły. Taki pojedynczy nauczyciel staje się zatem zaczątkiem zmiany, zataczając kolejne kręgi jego wpływ na uczenie się uczniów zdobywa coraz większy zasięg, przyczynia się do ewolucji w postrzeganiu edukacji, w naturalny sposób przenosi ją na poziom przyjazny uczniom. Czy tworzenie edukacji przyjaznej uczniom nie jest marzeniem wszystkich edukatorów, liderów edukacji? Naszym z całą pewnością jest!😊

Kto jest ojcem myślenia krytycznego?

W myśl definicji myślenia krytycznego, należy nauczyć ludzi myśleć, jak myśleć i to tak naprawdę stanowi klucz w rozumieniu całości tego zagadnienia. Za ojca myślenia krytycznego uznać można już Sokratesa, który to jako pierwszy rozpoczął proces zadawania pytań w taki sposób, aby zmusić niejako swoich uczniów do głębszych refleksji. Czy wiemy o czym tak naprawdę mówimy? Eksperci mówią jasno i wyraźnie – nauczanie w szkole dziś w XXI wieku jest beznadziejne. Dzieci i młodzież muszą zapisać suche definicje, nauczyć się ich na pamięć, zdać na sprawdzianie czy kartkówce. Nie dość, iż zupełnie większość materiału nie jest przydatna w życiu, to ta ważna i istotna już za chwilę jest nieznana. Dlaczego? Bo dzieci i młodzież nie znają tego co istotne, co w rozumowaniu myślenia krytycznego jest tak ważne.

krytyczne myślenie

Myślenie krytyczne - od czego zacząć? 

Myślenie krytyczne jest niezwykle ważne zarówno w życiu prywatnym, jak również i w życiu zawodowym. Jeśli w grę wchodzi rola nauczyciela, to właśnie ta umiejętność powinna być jedną z nadrzędnych, bowiem jest to odpowiednia forma przekazywania informacji uczniom i komunikowania się z nimi. 

Krytyczne myślenie jest złożonym procesem rozważania tej jakże istotnej kwestii, czyli tego, jak myśleć. Myślenie krytyczne pomaga w życiu przede wszystkim w podejmowaniu świadomych decyzji, wykorzystywaniu swojego wachlarza umiejętności i postaw, gotowości do rozpatrywania w przemyślany sposób problemów i przedmiotów, selekcjonowania informacji. Temat krytycznego myślenia jest bardzo złożony, ale dzięki niemu możemy właśnie osiągać zamierzone cele, zarówno w pracy, jak i w życiu prywatnym. Poprzez zdolność do krytycznego myślenia bez problemu można odnaleźć się w zmieniającym się świecie. Jesteśmy bombardowani z każdej strony ogromem informacji. Poprzez ukierunkowanie się na konkretne działania, możemy stać się tym, kim tylko chcemy. Krytyczne myślenie pomaga w życiu, na każdej niemal płaszczyźnie. Wykorzystując swoje umiejętności, stawiając na rozwój osobisty i mając wiedzę z zakresu kluczowych kompetencji, można w życiu zrobić absolutnie wszystko.

Od czego należy  zacząć? Od wzięcia udziału w szkoleniach, w których pokazywane jest, jak ważną rolę pełni myślenie krytyczne, jak istotna jest umiejętność analizy, umiejętność przekazywania uzasadnionych wniosków. Racjonalne myślenie to absolutnie podstawa, zarówno w życiu zawodowym, jak również i prywatnym. Krytyczne myślenie pomaga żyć tak, aby być szczęśliwym człowiekiem. Nauczanie nauczycieli tej umiejętności jest nadrzędne, tak, aby w odpowiedni sposób uczyli takiego działania i postępowania w życiu swoich uczniów. 

Postawy Myślenia Krytycznego - czym jest myślenie krytyczne?

Rdzeń wszystkich naszych działań stanowią Postawy Myślenia Krytycznego i głównym założeniem naszych szkoleń, warsztatów jest rozwijanie właśnie tych postaw. Co to znaczy?

Oznacza to, że rozwijamy u uczniów umiejętność tworzenia hipotez, analizowania i oceniania ich słuszności, promując tym samym postawę otwartego na świat naukowca, który potrafi kwestionować oczywistości, ale co ważniejsze, również własne założenia:

  • tworzenia hipotez, analizowania i oceniania ich słuszności
  • weryfikowania źródeł informacji
  • odróżniania faktów od opinii
  • rozumienia i tworzenia związków przyczynowo-skutkowych
  • rozwiązywania problemów
  • rozpoznawania emocji, potrzeb i pragnień – swoich i u innych ludzi
  • myślenia o myśleniu
  • przewidywania konsekwencji
  • kwestionowania rzeczywistości i samego siebie
  • przetwarzania informacji

Umiejętności związane z myśleniem krytycznym – Co to oznacza dla nauczyciela?

Odkrycie relacji z uczniami na nowo. Relacji opartej na szacunku, wzajemnym uznaniu i zaufaniu, a nie na sprawowanym stanowisku, narzuconym autorytecie. Relacji pozbawionej lęku przed oceną – myślenie każdego ucznia jest wartościowe i docenione przez nauczyciela. Relacji pełnej autentycznego zachwytu nad myśleniem uczniów.

Mamy rozwiązania dla całych szkół, na kilka lat wspólnego rozwoju.

Ale mamy też szkolenia rad pedagogicznych oraz rozwiązania dla pojedynczych nauczycieli – krótkie oraz długie formy szkoleniowe.

Zgodzimy się z pewnością, że współczesna młodzież z reguły nie ma już większych problemów z kwestionowaniem ogólnie uznawanych autorytetów ( czy rodziców), natomiast dopuszczenie myśli, iż ich własne zdanie, założenie, opinia mogą nie być do końca słuszne, przychodzi im już dużo trudniej. Postawa naukowca pozwoli im na eksplorowanie świata z otwartością i ciekawością, poszerzanie horyzontów bez upierania się przy słuszności jedynie własnych poglądów.

Uczymy również weryfikować źródła, odróżniać fakty od opinii, co w dzisiejszym świecie, wydaje się być umiejętnością bez której trudno zachować swoją integralność i zdrowy osąd sytuacji. Techniki manipulacyjne stają się coraz bardziej zaawansowane i są precyzyjnie wykorzystywane przez świat polityki, czy reklamy. Bez umiejętności weryfikowania faktów młody człowiek staje się łatwą ofiarą manipulacji i mało świadomym odbiorcą mediów, który bezrefleksyjnie ulega popularnym opiniom i trendom. Naszym celem jest wspierać młodych ludzi w budowaniu własnego światopoglądu i stawania się świadomymi obywatelami. Nie jest łatwo żyć w dzisiejszym świecie. Rozwój intelektualny zmierza nie w tym kierunku, w jakim powinien. Żyjemy w świecie mediów społecznościowych, nie potrafimy funkcjonować bez dostępu do Internetu, bez obecności telefonu. Robimy wszystko w sposób automatyczny, nie potrafimy zadbać o to, co w życiu najważniejsze. Trudno jest w dzisiejszym świecie wykorzystać swój potencjał, bo dostosowujemy się do obecnych trendów. Świat online dostarcza nam różnych przykładów informacji nieprawdziwych. Każdy fake news to pożywka, którą ,,łykamy” niczym ryby w akwarium. Nie jesteśmy w stanie przemyśleć żadnych przekazywanych nam informacji, nie potrafimy nawet rozważać, czy są one prawdziwe czy fałszywe. Skoro coś się pojawiło, to po prostu takie jest. Weryfikacja informacji stanowi już dla nas poważny problem, a co dopiero aspekt myślowy w szerszym tego słowa znaczeniu. Powinniśmy zadbać o to, by nauczyć się myśleć, jak myśleć i to właśnie stanowi sedno, na jakim poprzez nasze szkolenia należy się skupić. Warto więc zadać sobie pytanie – czy tak nie powinien wyglądać system nauczania w szkołach? Czy nasz pogląd na wszelkie tematy nie powinien być bardziej uporządkowany? Czy twórcze myślenie nie powinno iść w nieco innym kierunku, niż obecnie? Daniel Kahneman, autor książki ,,Pułapki myślenia”, w idealny sposób przedstawia dwa zasadnicze, przeciwstawne pojęcia – myślenie szybkie i myślenie wolne, które pomagają spojrzeć na różne opcje w myśl myślenia krytycznego.

Zapraszamy do zapoznania się z naszą ofertą.

szkolenia z myslenia krytycznego

Zatrzymaj się i pomyśl - krytyczne myślenie jako umiejętność i kompetencja niezwykle przydatna w życiu

Jakże często młodym ludziom zarzuca się brak przewidywania konsekwencji swoich działań. Procesy edukacyjne planowane i przeprowadzane w kulturze myślenia krytycznego służą rozwojowi umiejętności logicznego myślenia, tworzenia logicznych powiązań, dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych, przewidywania konsekwencji działań. Prowadzi to również do lepszego zarządzania problemami – poprzez głębokie, pełne zrozumienie problemu łatwiej jest dostrzec dobre rozwiązanie. Naszą mantrą jest „zatrzymaj się i pomyśl”. Namawiamy naszych uczniów do zwolnienia, zatrzymania, przyjęcia innej perspektywy, pomyślenia o swoim myśleniu, zastanowienia się skąd wzięły się ich myśli, jakie działania stoją za efektami, które obserwują, jakie konsekwencje wywołają rozwiązania, które chcą wprowadzić w życie. Parafrazując słowa Alberta Einsteina – wolimy, aby nasi uczniowie 55 minut spędzili na zdefiniowaniu i zrozumieniu problemu, a w zaledwie 5 minut byli w stanie odnaleźć jego rozwiązanie i uratować świat.😉

Każdy newsletter przedstawiający definicję krytycznego myślenia, wszelkie nasze szkolenia i wykłady pokazują jedno – kluczowe znaczenie ma to, aby uczniowie nauczyli się myśleć, wnioskować, poddawać analizie przekazane informacje, bo to stanowi sedno sukcesu. Dla przykładu – w matematyce liczy się wynik poprzez prawidłowe wyliczenia matematyczne, ale aby do niego dojść, trzeba pomyśleć, jak ten prawidłowy wynik uzyskać i sztuką jest właśnie MYŚLEĆ, JAK MYŚLEĆ, żeby do tego poprawnego wyniku zmierzyć. W myśleniu krytycznym najważniejsza nie jest meta, ale droga, którą się pokonuje, aby do tej mety móc dojść.

Być może to, co teraz przeczytacie będzie zaskoczeniem dla wielu z Was, ale krytyczne myślenie to również relacje i emocje. Tak! Rozwój umiejętności krytycznego myślenia wiąże się nierozerwalnie z kształtowaniem umiejętności rozpoznawania emocji – i nie oznacza to jedynie rozpoznawanie stanów emocjonalnych innych osób. Niezwykle ważną umiejętnością jest rozpoznawanie własnych emocji, uczuć – ich genezy oraz skutków. Rozumienie potrzeb innych oraz własnych jest kolejną umiejętnością rozwijaną poprzez krytyczne myślenie. Właściwie nazwane i wyartykułowane potrzeby sprzyjają budowaniu relacji oraz zrozumieniu postaw przyjmowanych przez innych, ich działań. Uznanie emocji i potrzeb innych i własnych wpływa na jakość relacji, lepsze zrozumienie, większą życzliwość i otwartość na drugiego człowieka. Empatia jest niezwykle ważna, uczciwość względem siebie, ale i innych jest niebywale istotna. To także kluczowe znaczenie w myśleniu krytycznym, czyli w critical thinking. Nie możemy żyć w bańce mydlanej patrząc jedynie na siebie, na swoje potrzeby, ale musimy spojrzeć w tym wszystkim i na czyjś punkt widzenia, na to, co czuje inna osoba, jakie ma ona zdanie. W naszym życiu ważne jest szczęście nasze, ale i ludzi wokół, bo razem w jednym połączeniu możliwy jest do osiągnięcia pełny stan szczęścia, zadowolenia i satysfakcji. I to tak naprawdę ma ogromne znaczenie dla każdego człowieka. Co to oznacza dla nauczyciela? Odkrycie relacji z uczniami na nowo. Relacji opartej na szacunku, wzajemnym uznaniu i zaufaniu, a nie na sprawowanym stanowisku, narzuconym autorytecie. Relacji pozbawionej lęku przed oceną – myślenie każdego ucznia jest wartościowe i docenione przez nauczyciela. Relacji pełnej autentycznego zachwytu nad myśleniem uczniów.

System myślenia krytycznego - czy myślenie krytyczne jest kompetencją tak ważną w codziennym życiu?

Tworzenie kultury myślenia krytycznego w swojej klasie, szkole to wspaniała przygoda … pełna ekscytacji z sukcesów, ale nie pozbawiona również potknięć i wartościowych porażek (wartościowych, tylko gdy stają się dla nas lekcją i prowadzą do rozwoju 😉). Zapraszamy do wspólnej przygody! W asyście takich fanów i pasjonatów myślenia krytycznego jak Nasz Zespół Instytutu Krytycznego Myślenia rozwijanie myślenia krytycznego stanie się najprzyjemniejszą formą pracy z uczniami.

Dzięki ofercie szkoleń przedmiotowych nie musicie już czekać na przyłączenie się swojej szkoły do 4 letniego projektu Szkół Uczących Myślenia Krytycznego. Możecie rozwijać się samodzielnie jako indywidualny nauczyciel. Sprawdźcie naszą ofertę!

Umiejętność myślenia krytycznego - podejmowanie decyzji, racjonalne działanie. 

Jeśli kandydat składa CV na dane stanowisko i ubiega się i pracę, z całą pewnością umiejętność myślenia krytycznego jest w stanie pomóc mu taką pracę zdobyć. Może on w obiektywny sposób oceniać każdą niemal sytuację. Jest w stanie odpowiedzieć na każdy argument. Taka osoba jest świadoma własnych zalet i wie, jak je przedstawić. Zdolność samodzielnego myślenia  to świadomość własnego JA. Rekruter nie może być stronniczy, nie może mieć uprzedzeń, a do tego musi brać pod uwagę różne opcje przy wyborze kandydata na dane stanowisko. Poprzez stawianie trafnych pytań, może jasno ocenić każdą z osób. Pewnikiem jest na pewno jego zdolność do krytycznego myślenia. 

Myślenie krytyczne to zdolność, którą warto nabyć. To między innymi świadome podejmowanie decyzji i racjonalne działanie. Tu nie ma dezinformacji, bałaganu i chaosu. Nie istnieje żaden algorytm, który pokazałby nam, jak działać i jak postępować, aby osiągnąć wymarzony cel. Potrafiąc odpowiednio myśleć, można m.in postawić na rzetelny przekaz informacji, z uwzględnieniem tego, co stanowi sedno i klucz całego działania. 

krytyczne myślenie szkolenie
ostatnie opinie

opinie o nas

Opinie.

Email : biuro@instytutkrytycznegomyslenia.pl

Adres:ul. Nałkowskiej 5b/3, 80-286 Gdańsk

Telefon: +48 608 384 102

.