instytut krytycznego myslenia

Poznaj nas

Szkolenie dla rad pedagogicznych

Zapraszamy

Zobacz nasze szkolenia przedmiotowe

Gdzie i jak szkolimy?

Instytut Krytycznego Myślenia

Kim jesteśmy, czym się zajmujemy?

O Nas

Myślenie Krytyczne

Myślenie krytyczne jest niezaprzeczalnie jedną z najważniejszych kompetencji XXI wieku. Wraz z komunikacją, kooperacją i kreatywnością tworzą zestaw umiejętności (4K), pożądanych przez prestiżowe uczelnie wyższe oraz pracodawców. Krytyczne myślenie ma dodatkowo niezwykłą właściwość – poprzez rozwijanie tej umiejętności, doskonalisz pozostałe 3K. 😊

Nasz zaangażowany i profesjonalny zespół trenerów, prowadzących szkolenia rad pedagogicznych oraz szkolenia przedmiotowe i rozwojowe znajdujące się w ofercie Instytutu Krytycznego Myślenia udowadnia wyjątkowość i ważność krytycznego myślenia w każdym aspekcie swojej pracy. Uczestnicząc w naszych szkoleniach, doświadczasz jak krytyczne myślenie rozwija kluczowe kompetencje uczniów i nauczycieli, pokazuje nowe podejście do pracy nauczyciela, pomaga pozbyć się niesłużących uczniom przekonań, daje szansę dostrzec nową wartość w relacji nauczyciel- uczeń. Doświadczasz tego wszystkiego poprzez działania, warsztaty, będąc prowadzonym przez doświadczonego praktyka myślenia krytycznego. Uczestniczysz w procesie opartym o narzędzia myślenia krytycznego, modelowanym i moderowanym przez certyfikowanego trenera, mogąc w pełni zrozumieć perspektywę ucznia i jego odbiór lekcji w kulturze myślenia.

Szkolimy głównie nauczycieli szkół podstawowych i średnich, wiedząc, że każdy z nich swym zasięgiem obejmuje setki uczniów. Naszym celem nadrzędnym jest bowiem dotrzeć z myśleniem krytycznym do jak najszerszego kręgu dzieci i młodzieży. Wierzymy, że każdy nauczyciel z pasją może stworzyć w swojej klasie kulturę myślenia krytycznego, a tym samym mieć realny wpływ na kulturę całej szkoły. Taki pojedynczy nauczyciel staje się zatem zaczątkiem zmiany, zataczając kolejne kręgi jego wpływ na uczenie się uczniów zdobywa coraz większy zasięg, przyczynia się do ewolucji w postrzeganiu edukacji, w naturalny sposób przenosi ją na poziom przyjazny uczniom. Czy tworzenie edukacji przyjaznej uczniom nie jest marzeniem wszystkich edukatorów, liderów edukacji? Naszym z całą pewnością jest!😊

Postawy Myślenia Krytycznego

Rdzeń wszystkich naszych działań stanowią Postawy Myślenia Krytycznego, głównym założeniem naszych szkoleń, warsztatów jest rozwijanie właśnie tych postaw. Co to znaczy?

Oznacza to, że rozwijamy u uczniów umiejętność tworzenia hipotez, analizowania i oceniania ich słuszności, promując tym samym postawę otwartego na świat naukowca, który potrafi kwestionować oczywistości, ale co ważniejsze, również własne założenia. Zgodzimy się z pewnością, że współczesna młodzież z reguły nie ma już większych problemów z kwestionowaniem ogólnie uznawanych autorytetów ( czy rodziców), natomiast dopuszczenie myśli, iż ich własne zdanie, założenie, opinia mogą nie być do końca słuszne, przychodzi im już dużo trudniej. Postawa naukowca pozwoli im na eksplorowanie świata z otwartością i ciekawością, poszerzanie horyzontów bez upierania się przy słuszności jedynie własnych poglądów.

 Uczymy również weryfikować źródła, odróżniać fakty od opinii, co w dzisiejszym świecie, wydaje się być umiejętnością bez której trudno zachować swoją integralność i zdrowy osąd sytuacji. Techniki manipulacyjne stają się coraz bardziej zaawansowane i są precyzyjnie wykorzystywane przez świat polityki, czy reklamy. Bez umiejętności weryfikowania faktów młody człowiek staje się łatwą ofiarą manipulacji i mało świadomym odbiorcą mediów, który bezrefleksyjnie ulega popularnym opiniom i trendom. Naszym celem jest wspierać młodych ludzi w budowaniu własnego światopoglądu i stawania się świadomymi obywatelami.

Zatrzymaj się i pomyśl

Jakże często młodym ludziom zarzuca się brak przewidywania konsekwencji swoich działań. Procesy edukacyjne planowane i przeprowadzane w kulturze myślenia krytycznego służą rozwojowi umiejętności logicznego myślenia, tworzenia logicznych powiązań, dostrzegania związków przyczynowo- skutkowych, przewidywania konsekwencji działań. Prowadzi to również do lepszego zarządzania problemami – poprzez głębokie, pełne zrozumienie problemu łatwiej jest dostrzec dobre rozwiązanie. Naszą mantrą jest „zatrzymaj się i pomyśl”. Namawiamy naszych uczniów do zwolnienia, zatrzymania, przyjęcia innej perspektywy,  pomyślenia o swoim myśleniu, zastanowienia się skąd wzięły się ich myśli, jakie działania stoją za efektami, które obserwują, jakie konsekwencje wywołają rozwiązania, które chcą wprowadzić w życie. Parafrazując słowa Alberta Einsteina – wolimy, aby nasi uczniowie 55 minut spędzili na zdefiniowaniu i zrozumieniu problemu, a w zaledwie 5 minut byli w stanie odnaleźć jego rozwiązanie i uratować świat.😉

Być może to, co teraz przeczytacie będzie zaskoczeniem dla wielu z Was, ale krytyczne myślenie to również relacje i emocje. Tak! Rozwój umiejętności krytycznego myślenia wiąże się nierozerwalnie z kształtowaniem umiejętności rozpoznawania emocji  –  i nie oznacza to jedynie rozpoznawanie stanów emocjonalnych innych osób. Niezwykle ważną umiejętnością jest rozpoznawanie własnych emocji, uczuć – ich genezy oraz skutków. Rozumienie potrzeb innych oraz własnych jest kolejną umiejętnością rozwijaną poprzez krytyczne myślenie. Właściwie nazwane i wyartykułowane potrzeby sprzyjają budowaniu relacji oraz zrozumieniu postaw przyjmowanych przez innych, ich działań. Uznanie emocji i potrzeb innych i własnych wpływa na jakość relacji, lepsze zrozumienie, większą życzliwość i otwartość na drugiego człowieka.

Co to oznacza dla nauczyciela? Odkrycie relacji z uczniami na nowo. Relacji opartej na szacunku, wzajemnym uznaniu i zaufaniu, a nie na sprawowanym stanowisku, narzuconym autorytecie. Relacji pozbawionej lęku przed oceną – myślenie każdego ucznia jest wartościowe i docenione przez nauczyciela. Relacji pełnej autentycznego zachwytu nad myśleniem uczniów.

Tworzenie kultury myślenia krytycznego w swojej klasie, szkole to wspaniała przygoda … pełna ekscytacji z sukcesów, ale nie pozbawiona również potknięć i wartościowych porażek (wartościowych, tylko gdy stają się dla nas lekcją i prowadzą do rozwoju 😉). Zapraszamy do wspólnej przygody! W asyście takich fanów i pasjonatów myślenia krytycznego jak Nasz Zespół Instytutu Krytycznego Myślenia rozwijanie myślenia krytycznego stanie się najprzyjemniejszą formą pracy z uczniami. 

Dzięki ofercie szkoleń przedmiotowych nie musicie już czekać na przyłączenie się swojej szkoły do 4 letniego projektu Szkół Uczących Myślenia Krytycznego. Możecie rozwijać się samodzielnie jako indywidualny nauczyciel. Sprawdźcie naszą ofertę!

ostatnie opinie

opinie o nas

Opinie.

Email : biuro@instytutkrytycznegomyslenia.pl

Adres:ul. Nałkowskiej 5b/3, 80-286 Gdańsk

Telefon: +48 608 384 102

Nasza Galeria

.