...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Szkolimy Dyrektorów, Nauczycieli, Rady Pedagogiczne, Rodziców i Uczniów.

Nasze szkolenia są stworzone dla
Specjalizujemy się w rozwoju KOMPETENCJI 4K (Krytyczne myślenie, Kooperacja, Komunikacja, Kreatywność)

Czym jest myślenie krytyczne?

Krytyczne myślenie to zdolność do niezależnego, logicznego i obiektywnego oceniania sytuacji, informacji czy argumentów. Krytyczne myślenie zaprasza do głębokiej analizy, zastanawiania się nad kontekstem, źródłami informacji oraz szukania potwierdzeń w różnych źródłach.

Cechy krytycznego myślenia obejmują takie działania jak:

1. Obserwacja – czynność lub proces dokładnego przyjrzenia się lub monitorowania sytuacji lub osoby

2. Analiza – szczegółowe zbadanie wszystkich elementów, całej struktury projektu, problemu, wyzwania

3. Synteza – zestawienie ze sobą wszystkich elementów w celu znalezienia logicznych połączeń tworzących całość

4. Wnioskowanie – wyciąganie wniosków na podstawie dostępnych danych, własnej inteligencji, zdobytych doświadczeń

5. Komunikacja – efektywne dzielenie się wnioskami, przemyśleniami i zdobywanie informacji

6. Rozwiązywanie problemów – wykorzystywanie zebranych i przeanalizowanych danych do znalezienia skutecznego rozwiązania

Te kluczowe dziś umiejętności można rozwijać od przedszkola po szkołę ponadpodstawową przy okazji realizacji podstawy programowej – gdy ma się odpowiednią metodykę. Dziś każdy absolwent jakiejkolwiek placówki edukacyjnej powinien być wyposażony w tę kompetencję, aby poradzić sobie w tym szybko zmieniającym się świecie.

Kim jesteśmy?

Jesteśmy jedynym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Polsce, który zajmuje się rozwojem w obszarze KOMPETENCJI 4K (krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność) dla  całych Szkół,  Dyrektorów, Nauczycieli, Młodzieży, a nawet Rodziców.

Zajmujemy się myśleniem krytycznym w Polsce już prawie 20 lat. Mamy największe doświadczenie w tym obszarze, wiedzę i umiejętności.

Zdobywaliśmy je w światowych ośrodkach zajmujących się myśleniem krytycznym. Jako jedyni w Polsce zostaliśmy przeszkoleni i stosujemy narzędzia i procesy myślowe z trzech najważniejszych ujęć myślenia krytycznego na świecie: TOC, Project ZERO (Harvard University), Foundation for Critical Thinking.

Jesteśmy Akredytowanym Ośrodkiem Doskonalenia Nauczycieli w Pomorskim Kuratorium Oświaty. Działamy w całej Polsce poprzez naszą sieć Certyfikowanych Trenerów Myślenia Krytycznego.

Sprawdź nasze najbliższe wydarzenia

Szkolenie:
Lider Szkolny Myślenia Krytycznego - poziom 2

Szkolenie:
Lider Szkolny Myślenia Krytycznego - poziom 1

"Przy kawie o kompetencjach" - webinar warsztatowy dla Dyrektorów i Rad Pedagogicznych

Szkolenie:
Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego - poziom 2

Szkolenie:
Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego - poziom 1

Bezpłatna wiedza i zasoby
o krytycznym myśleniu

Odbierz dostęp do bezpłatnej wiedzy zasobów. 

Dowiedz się więcej o  myśleniu krytycznym

krytyczne myslenie
Myślenie krytyczne
Katarzyna Winiarek

Co to jest postawa krytyczna – definicja. Umiejętność krytycznego myślenia – przykłady. 

Czym jest myślenie krytyczne? Oficjalna definicja myślenia krytycznego mówi, iż jest to złożony proces intelektualny, który wymaga zaangażowania w rozwijanie szeregu umiejętności i postaw. Jest to wprawne rozumowanie i ocena, które służą do przemyślanej analizy i interpretacji informacji w celu osiągnięcia jasnego, logicznego i przekonującego wniosku. Krytyczne myślenie jest złożonym procesem rozważania, który wymaga logicznego, obiektywnego analizowania i oceniania informacji w celu formułowania dalszych

Kontynuuj czytanie »
Kooperacja w edukacji
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Winiarek

Kooperacja w edukacji. Współpraca, nauczanie, działanie na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel. 

Kooperacja. Co to jest? Kooperacja to współpraca, wspólne działanie kilku osób, instytucji, przedsiębiorstw czy państw w celu osiągnięcia wspólnego celu. W praktyce oznacza to korzystanie z zasobów, umiejętności i wiedzy innych, aby stworzyć coś większego, lepszego i bardziej efektywnego. W tym miejscu zajmiemy się kooperacją przede wszystkim w edukacji, ale i dalej w życiu zawodowym, gdzie do wykonania mamy już konkretne zadania, określone do zrealizowania cele. Czym

Kontynuuj czytanie »
Systemowa zmiana
4K
Maciej Winiarek

1. Systemowa zmiana

Wszyscy czujemy, wiemy, że edukacja potrzebuje zmiany. Wielu mówi o konieczności zmiany systemu.  My przychodzimy do Was z dobrze przygotowaną i przede wszystkim praktyczną zmianą systemową. Co przez to rozumiemy?

Kontynuuj czytanie »

Chcesz wdrożyć krytyczne myślenie u siebie? Skontaktuj się z nami!

Kontakt telefoniczny

Kontakt mailowy

Ilona Rachecka-Albrecht

specjalistka ds. sprzedaży i marketingu
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.