Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Szkolenie ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

czyli jak skutecznie zaplanować i przeprowadzić poważną zmianę w swojej szkole

2-dniowe szkolenie dla Dyrektorów i Wicedyrektorów szkół

Nasze doświadczenia wskazują na to, że ze słowem „zmiana” pojawiają się emocje takie jak: niepewność, lęk, niepokój, trudność, problem, niechęć. Z drugiej jednak strony uczestnicy naszych szkoleń wiedzą, że zmiana to: rozwój, ciekawość, przygoda, wyjście ze schematów, przełamanie rutyny, wyjście ze trefy komfortu, radość, spełnienie.

Jak zatem zminimalizować te blokujące, ograniczające emocje związane ze zmianą, aby w pełni cieszyć się rozwojem?

Pełną odpowiedzialność za wprowadzenie i wdrożenie zmiany w jakiejkolwiek organizacji ponosi Lider. Szkoła jest też organizacją, a Liderem jest dyrektor szkoły – zatem to od dyrektora zależy sukces lub porażka we wdrażaniu zmiany w szkole.

W polskiej szkole dyrektor ma być administratorem, ma utrzymywać szkołę w porządku. Jednak w dzisiejszych, nieprzewidywalnych czasach, to zdecydowanie za mało. Oczekiwania w stosunku do dyrektora rosną, dziś ma być Liderem, który przeprowadzi szkołę i całą społeczność z nią związaną, przez obecny sztorm, który dzieje się wokół nas.

Wniosek jest taki, że dyrektor powinien szybko uzupełnić (wyszkolić się) z kompetencji zarządzania zespołem, organizacji, inicjowania i przeprowadzania zmian.

O tym będzie właśnie nasze szkolenie 😊

Zapraszam na nie wszystkich Dyrektorów, którzy przystąpili, uczestniczą w projekcie „Szkoły Uczące Myślenia”

Po co?

Aby stworzyć kulturę myślenia w swojej szkole, najpierw trzeba przestać robić wiele, dziś już nieskutecznych rzeczy – np.: przestać nauczać. Wiele ze zmian będzie dotyczyć zmiany nawyków, zmiany zachowań nauczycieli. Aby to efektywnie i bezpiecznie zrobić, to trzeba dobrze wyjaśnić i zaplanować cały proces zmiany – najpierw samemu, a potem z zespołem wdrożeniowym. Wspólnie go potem realizować. Tego właśnie będziemy uczyć się na szkoleniu

W jaki sposób?

2 dni warsztatowej pracy, podczas której uczestnicy:

01

W pierwszej kolejności będziemy tworzyć klarowny przekaz DLACZEGO szkoła potrzebuje zmiany

 

02

W drugim kroku będziemy tworzyć klarowny i zrozumiały przekaz dla wszystkich nowej WIZJI szkoły

 

03

W trzecim, ostatnim kroku, zaplanujemy JAK wdrożyć strategię zmiany w swojej szkole.

 

Z czym wyjdziesz z tego szkolenia?

Harmonogram szkolenia

Dzień 1

 • Przedstawienie celów szkolenia.
 • Integracja oraz zasady szkolenia.
 • Diagnoza – gdzie jesteś teraz, jako Lider.
 • Dyrektor czy Lider?
 • Dlaczego Zmiana?
 • Trudne zachowania współpracowników.
 • 3 elementy tworzące dobrą atmosferę wokół zmiany.
 • Precyzyjne określenie problemu
 • 3 poziomy oporu.
 • Wizja zmiany, czyli co tak naprawdę chcemy osiągnąć.
 • Zaufanie.

Dzień 2

 • Podsumowanie 1 dnia.
 • Trudne zachowania podczas zmiany i jak nimi zarządzać.
 • 6 stylów zarządzania.
 • 9 kluczowych motywatorów.
 • Macierz „wymiary zmiany”.
 • Stadia rozwoju zespołu.
 • Potrzeby współpracowników.
 • Krzywa zmiany.

Sprawdź opinie o szkoleniu

Ile to kosztuje?

Koszt to  2200 zł/os*

*Dyrektor "Szkoły Uczącej Myślenia" ma to szkolenie wliczone w projekt!
Cena obowiązuje każdego kolejnego Lidera, Wicedyrektora zgłoszonego na szkolenie.

W cenie:

Bogate materiały szkoleniowe
Przerwy kawowe

Cena nie zawiera:

Zakwaterowania
Kosztów dojazdu
Lunchu na oba dni

Wrocław

15-16 listopada 2023 r.

Zapisz się na szkolenie!

Prowadzący szkolenie

Ewelina Grybuś

Współzałożycielka autorskiej Niepublicznej Szkoły Podstawowej „Master’s Academy”, nauczycielka języka polskiego, lider innowacyjnych rozwiązań w edukacji oraz certyfikowany trener Myślenia Krytycznego. Z edukacją związana od 20 lat. W swojej pracy z uczniem skupia się na stworzeniu systemu takich działań, które będą wyzwalały pomysłowość, chroniły oryginalność myślenia, dawały każdemu dziecku szansę na znalezienie własnej drogii pozwalały odnosić sukcesy.

Kamila Wróblewska - Cetler

Współzałożycielka i dyrektorka Szkoły Podstawowej „Master’s Academy” w Lwówku Śląskim, prowadzonej według autorskiego programu, opierającego się na 4 filarach: kulturze uczenia się na błędach, rozwijaniu 4K, ocenianiu wspierającym rozwój ucznia, budowaniu relacji. Popierająca całym sercemi zaangażowana w projekt „Szkół Uczących Myślenia”. Trenerka Myślenia Krytycznego 3 stopnia i Trenerka Liderów Edukacji.

Scroll to Top