...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Co to jest krytyczne myślenie?

Jest działaniem w kierunku zrozumienia, refleksji, uświadomienia sobie wszystkich danych, okoliczności a nawet emocji związanych z obserwowaną, analizowaną sytuacją, informacją. Myślę krytycznie po to, aby wyciągnąć wnioski, na podstawie których podejmę najlepszą możliwą w tej sytuacji (chwili), decyzję (opinię) – będąc świadomym jej możliwych konsekwencji.

Maciej Winiarek

Sprawdź odpowiedzi na 5 najczęstszych zadawanych pytań dotyczących myślenia krytycznego

Co to jest myślenie krytyczne?

To konkretne działanie mentalne (myślowe), którego celem świadome zrozumienie informacji, aby podjąć jak najlepszą decyzją w danej chwili.

Każdego dnia musimy podejmować mnóstwo decyzji, rozwiązywać dylematy i konflikty, zarządzać mniejszymi czy większymi projektami – wszędzie tu potrzebne jest krytyczne myślenie, aby efekty naszych decyzji, działań były jak najlepsze dla nas jak i dla otoczenia. Potrzebujemy „zatrzymać się i pomyśleć” – to jest moment gdy uruchamiamy krytyczne myślenie. Myślenie krytyczne to kompetencja, która zawiera trzy elementy: wiedzę teoretyczną o tym zagadnieniu, umiejętności, które powinniśmy rozwijać przez codzienną praktykę oraz postawy, które świadomie rozwijamy wraz z praktyką i czasem.

Jak się nauczyć krytycznego myślenia?

Najlepsze efekty rozwoju w obszarze myślenia krytycznego osiągniemy gdy będziemy to robić (działać). Przeczytanie książki, obejrzenie webinaru da nam tylko wiedzę na ten temat. Ale umiejętność a potem postawy rozwija się tylko poprzez działanie. Najlepszym sposobem jest udział w szkoleniu, które powinno mieć charakter warsztatów w połączeniu z narzędziami krytycznego myślenia, pracą zespołową, różnorodnością punktów widzenia (myślenia). To wieloletnia przygoda, rozwijanie się w obszarze krytycznego myślenia nigdy się nie kończy. Czym więcej lat doświadczeń, tym większa biegłość w tym obszarze. Trzeba tu czasu i przede wszystkim dużo pokory, aby dostrzec, zrozumieć i zmienić swoje schematy, uprzedzenia, skróty myślowe.

Pobierz bezpłatne opracowanie

…aby znaleźć więcej powodów dlaczego krytyczne myślenie jest dziś tak ważne i potrzebne w każdym miejscu pracy.

Co to są narzędzia krytycznego myślenia?

W XXI wieku, w erze powszechnego dostępu do Internetu, nadmiaru informacji, wszechobecnej manipulacji, to właśnie narzędzia myślowe są tym, co może nam skuteczniej zrozumieć napływające informacje, a przede wszystkim w rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu świadomych, dobrych decyzji. Są to: mapy, grafy, tabele, organizery, schematy, wizualne zestawienia.

Jakie cechy powinny mieć “narzędzia krytycznego myślenia”? Pomocne w “zorganizowaniu” myślenia, wizualne, pomocne w szybszym analizowaniu, syntezowaniu, kategoryzowaniu, dostrzeganiu reguły, itp.

Narzędzi myślowych opisanych na świecie jest już ponad 100 – nasza organizacja już od 2005 roku sprowadza, przekłada i „lokalizuje” te narzędzia w Polsce (w biznesie, edukacji, w rodzinie).

Dla kogo jest myślenie krytyczne?

Teoretycznie dla wszystkich. Nie wszyscy jednak są od razu na nie gotowi. Prawdopodobnie najszybciej odnajdą się w nim osoby, które lubią się uczyć, które lubią myśleć o swoim rozwoju bardziej jak o przygodzie niż niekończącym się, żmudnym procesie. Myślenie krytyczne jest dla osób, które wiecznie czegoś poszukują, które wiecznie odczuwają głód zrozumienia, dla których zrozumienie czegoś oznacza wystawienie siebie na więcej doświadczeń. Jest dla osób, które utożsamiają się z hasłem „uczymy się przez całe życie”. Ten sposób myślenia jest również dla osób, które zawsze kwestionowały, nie zgadzały się z dorosłymi, nie zgadzały się na zastany porządek spraw – np. w szkole czy w domu. Jest dla osób, które czują się na siłach i chcą w pełni odpowiadać za swoje życie, za jego rozwój i za swoje szczęście.

Rozwijanie umiejętności krytycznego myślenia można rozpocząć w każdym wieku – nigdy nie jest za wcześnie, ani za późno. Nie da się jednoznacznie określić poziomu krytycznego myślenia, bądź porównywać go u różnych osób według jednej skali, wskaźnika, jednostki miary.

Dlaczego myślenie krytyczne jest dziś tak ważne?

W pracy, każdego dnia jesteśmy bombardowani informacjami – płyną do nas kanałami, takimi jak: poczta elektroniczna, SMS-y, telefon, portale społecznościowe i wiele innych. Otrzymujemy mnóstwo informacji od swoich przełożonych, współpracowników, klientów czy podwykonawców.

Wszystkimi nimi powinniśmy umiejętnie zarządzać, aby podejmować jak najlepsze (efektywne, skuteczne i odpowiedzialne) decyzje, rozwiązywać problemy, konflikty, trudne sytuacje. Od tego jak sobie właśnie będziemy radzić z informacjami płynącymi do nas zależy dziś nasza pozycja w organizacji.

  • Czy jesteśmy odpowiednio przygotowani, aby ten ogrom informacji właściwie przetworzyć?
  • Czy jesteśmy w stanie osądzić, czy mamy wszystkie fakty?
  • Czy umiemy odróżnić fakty od opinii?
  • Czy potrafimy zrozumieć intencje, które stoją za źródłem informacji?
  • Czy jesteśmy oprzeć się wszechogarniającej manipulacji ze strony mediów, biznesu, polityki?

Aby odpowiedzieć na wszystkie te pytania, potrzebujemy właśnie kompetencji krytycznego myślenia.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.