...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Szkolenie ZARZĄDZANIE ZMIANĄ

czyli jak skutecznie zarządzać i rozwiązywać konflikty w swojej szkole

2-dniowe szkolenie dla Dyrektorów i Wicedyrektorów szkół

Konflikt – już na samo to słowo zdecydowana większość osób czuje dyskomfort. Nie chcemy mówić o konfliktach, nie chcemy w nich uczestniczyć, nie lubimy ich rozwiązywać. Najlepiej, aby w ogóle ich nie było!

Ale są z nami, każdego dnia.

Jest ich tysiące, od tych najprostszych „kawa czy herbata”, po te bardziej złożone, trudne, pełne emocji. Mamy konflikty

z samym sobą (wewnętrzne dylematy) oraz konflikty z innymi ludźmi w życiu osobistym, jak i zawodowym.

Konflikty są permanentną częścią naszego życia.

To dlaczego, skoro są z nami całe życie, nie potrafimy o nich rozmawiać, a tym bardziej ich rozwiązywać?

Bo praktycznie nikt nas tego nie nauczył?

Elijjahu Goldratt (twórca TOC) mówił, że konflikty są powodem wszystkich trudności występujących w organizacjach. Konflikt nienazwany oraz nierozwiązany przynosi same szkody – wypala nas, odbiera nam całą motywację do pracy, kosztuje nas mnóstwo energii i zdrowia. Organizacja, która jest pełna nierozwiązanych konfliktów nie może być efektywna, nie może być przyjemnym miejscem do pracy.

Polskie szkoły niestety są takimi organizacjami – pełnymi konfliktów. Dlaczego?

Bo zarówno dyrektorzy jak i nauczyciele nie wiedzą jak rozwiązywać swoje konflikty, a czasami nawet nie są zainteresowani rozwiązaniem istniejących konfliktów. Ale takie nierozwiązane konflikty są jak nowotwór – powoli, w ciszy się rozprzestrzeniają, przynoszą smutek, cierpienie, zniechęcenie. Są powodem wysokiej rotacji nauczycieli, są powodem wypalenia zawodowego.

Czy możemy sobie pozwolić na to, aby NIC z tym NIE robić?

Zdecydowanie nie, bo szkoła musi być organizacją, która się rozwija, która jest dobrym, przyjemnym miejscem do pracy dla nauczycieli.

Zdecydowanie nie, bo nasi uczniowie widzą, czują, że ta szkoła, to miejsce nie jest przyjemne, że nauczyciele są ze sobą skłóceni. To wszystko negatywnie wpływa na ich emocje, na ich zaangażowanie, na ich zniechęcenie do codziennego przychodzenia do takiego miejsca.

Można uogólnić, że praktycznie wszyscy mają problem z rozwiązywaniem konfliktów i wszyscy powinni rozwijać ZARZĄDZANIE KONFLIKTAMI.

Dobrą wiadomością jest to, że można się tego nauczyć, że są odpowiednie narzędzia krytycznego myślenia, które pozwalają nam szybko, bezboleśnie a przede wszystkim skutecznie rozwiązać praktycznie każdy problem. I nie mówimy tu o kompromisie – w kulturze myślenia krytycznego „kompromis” jest najgorszym rozwiązaniem.

Podczas szkolenia, które dla Was przygotowaliśmy, poznacie inne sposoby rozwiązywania konfliktów i od następnego dnia po szkoleniu będziecie patrzeć na konflikt jako szansę, jako niezbędne i rozwojowe oczyszczenie.

Zapraszamy na nie wszystkich Dyrektorów, którzy przystąpili, uczestniczą w projekcie „Szkoły Uczące Myślenia”

Po co?

Zmiana zachowań nauczycieli jest dużo trudniejsza niż nam się wydaje na początku – ukazanie korzyści z nowych metod jest zdecydowanie niewystarczające, aby większość nauczycieli pozbyła się starych nawyków (za którymi stoją stare przekonania). Po tym szkoleniu każdy uczestnik (dyrektor, trener) będzie już świadomy sił, które tworzą przeszkody oraz jak je, wspólnie z zespołem, ominąć. Wszystko po to, aby wdrożenie nowej wizji/strategii szkoły było skuteczne, łatwiejsze a przede wszystkim bezpieczne dla wszystkich uczestników.

W jaki sposób?

Poprzez dwa niezwykle angażujące dni wspólnej pracy warsztatowej pełne myślenia, refleksji, poszukiwania zrozumienia, w trakcie których:

01

W pierwszej kolejności nauczymy się bezpiecznie nazywać konflikty opierając się na faktach, usuwając emocje na bok

02

W drugiej kolejności nauczymy się analizować konflikty językiem potrzeb, dzięki któremu będzie potrafili spojrzeć na siebie i na drugą stronę konfliktu w sposób empatyczny.

03

W trzeciej kolejności nauczymy się rozwiązywać konflikty na zasadzie „wygrana-wygrana”

04

A na końcu nauczymy się „standardów intelektualnych”, które ułatwią nam komunikację i zapobiegną powstaniu nowych konfliktów.

Sprawdź, jak wygląda praca na szkoleniu

Z czym wyjdziesz z tego szkolenia?

Harmonogram szkolenia

Dzień 1

 • Przedstawienie celów szkolenia.
 • Dlaczego nie rozmawiamy o konfliktach?
 • Krótka teoria o procesie konfliktu.
 • Zastosowanie 3-4 narzędzi myślowych, aby lepiej zrozumieć istotę konfliktu.
 • Poznanie narzędzia TOC – „Chmurka” – do rozumienia i rozwiązywania konfliktów.
 • Poznanie języka potrzeb.

Dzień 2

 • Zrozumienie dlaczego „tradycyjne” metody rozwiązywania konfliktów są nieskuteczne.
 • Zrozumienie jak rozwiązywać efektywnie konflikty na zasadzie „wygrana-wygrana”.
 • Poznanie 9 standardów intelektualnych.
 • Scenki rodzajowe służące zastosowaniu nowej wiedzy.
 • Podsumowanie szkolenia.

Sprawdź opinie o szkoleniu

Ile to kosztuje?

Koszt to  2200 zł/os*

*Dyrektor "Szkoły Uczącej Myślenia" ma to szkolenie wliczone w projekt!
Cena obowiązuje każdego kolejnego Lidera, Wicedyrektora zgłoszonego na szkolenie.

W cenie:

Bogate materiały szkoleniowe
Przerwy kawowe

Cena nie zawiera:

Zakwaterowania
Kosztów dojazdu
Lunchu na oba dni

Warszawa

16-17 kwietnia 2024 r.

Zapisz się na szkolenie!

Prowadzący szkolenie

Maciej Winiarek

Ekspert i trener myślenia krytycznego, trener narzędzi TOC oraz rutyn myślenia krytycznego. Ponad 20-letnie doświadczenie w biznesie: w korporacji – Dyrektor Finansowy, członek zarządu – odpowiedzialność za restrukturyzację firm, budowanie nowych biznesów. Od 15 lat działa w edukacji. Współzałożyciel szkoły “Thinking Zone”– pierwszej w Polsce szkoły uczącej myślenia krytycznego. Twórca ogólnopolskiej sieci szkół uczących myślenia krytycznego. Prelegent i trener podczas konferencji i szkoleń w USA (Las Vegas, Baltimore, Floryda, Waszyngtonie), Japonii, Niemczech, Peru, Hiszpanii, Litwie.

Katarzyna Winiarek

Językoznawca, przez 17 lat pracowała w edukacji. Dyrektor Instytutu Krytycznego Myślenia, odpowiedzialna za stworzenie i zarządzanie siecią prawie 100 trenerów w całej Polsce. Odpowiedzialna za sprzedaż, usługi, współpracę z ponad 100 szkołami tworzącymi sieć „Szkół Uczących Myślenia”. Z krytycznym myśleniem związana od prawie 4 lat, Certyfikowany Trener Myślenia Krytycznego – poziom 4, współautorka szkoleń, kursów z krytycznego myślenia dla edukacji i biznesu.
Scroll to Top

Dla Dyrektorów - Innowacyjna metodyka szansą na sukces i rozwój szkoły

Specjalne, unikalne opracowanie dla dyrektorów szkół, podzielone na 3 obszary. Najpierw sprawdzicie czy jesteście uzależnieni od najlepszych nauczycieli, opis czym powinna się charakteryzować kompleksowa metodyka, i opis naszej metodyki „kultury myślenia”.
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.