...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Myślenie krytyczne w edukacji

Kategorie
Kategorie

Myślenie krytyczne na fizyce

142,00 

Myślenie krytyczne na matematyce

142,00 

Pakiet: Myślenie krytyczne na fizyce

164,00 

Pakiet: Myślenie krytyczne na matematyce

164,00 

Myślenie Krytyczne dla Edukacji – cz. 1

60,00 

Myślenie krytyczne dla edukacji wczesnoszkolnej

142,00 

Myślenie krytyczne na języku angielskim

142,00 

Myślenie krytyczne na języku polskim

142,00 

Pakiet: Myślenie krytyczne dla edukacji wczesnoszkolnej

164,00 

Pakiet: Myślenie krytyczne na języku angielskim

164,00 

Pakiet: Myślenie krytyczne na języku polskim

164,00 

Pytania Sokratyczne

109,00 

CO TO JEST MYŚLENIE KRYTYCZNE CZ. 1

657,00 

Myślenie Krytyczne – informacje podstawowe

0,00 

Umiejętność planowania – Drzewko Ambitnego Celu

76,00 

Myślenie Logiczne – uczenie myślenia

76,00 

Rozwiązywanie konfliktów – Chmura TOC dla humanistów

76,00 

Jesper Juul – Bunt Nastolatków. Kiedy kończy się wychowanie

43,00 

Jesper Juul – jak rozwijać poczucie własnej wartości

43,00 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.