Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Myślenie Logiczne – uczenie myślenia

76,00 

Celem kursu jest nauczenie się stosowania „Gałęzi TOC” – narzędzia do nauki logicznego wnioskowania. Celem poszczególnych tematów jest: nauka wyciągania wniosków z warunków “jeżeli…to…” oraz świadome budowanie związków przyczynowo-skutkowych. Na kursie uczymy też logicznego sprawdzania wniosków i towarzyszących im założeń zwłaszcza tych występujących w treściach lekcyjnych.

Ceny obowiązują od 5.01.2024 r

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do:

 • Nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
 • Nauczycieli przedmiotów matematyczno- przyrodniczych;
 • Nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych;
 • Nauczycieli wychowawców
 • Psychologów, pedagogów;

Opis kursu

 • bezterminowy dostęp do zakupionego kursu – możesz do niego wracać wielokrotnie, poświęcając na jego realizację tyle czasu, ile potrzebujesz.
 • otrzymasz praktyczne know-how, które możesz zastosować już następnego dnia.
 • na kursie otrzymasz materiały filmowe, opracowania w pdf i pytania pomocnicze.
 • po każdym “przerobionym” kursie otrzymasz certyfikat.

Kurs zbudowany jest w taki sposób, aby wiedza i zrozumienie tematu rosły wraz z realizacją kolejnych tematów. Filmy instruktażowe omawiają poszczególne zagadnienia. Kursant, dla pełnego zrozumienia treści procesu powinien “ćwiczyć” na własnych przykładach. W celu wzmocnienia zrozumienia dla chętnych – przygotowaliśmy rozbudowane streszczenia do każdego filmu w postaci odpłatnego podręcznika oraz pytania pomocnicze.

Korzyści dla Nauczyciela

Nauczyciele, którzy ukończą kurs, mogą się spodziewać następujących rezultatów i dydaktycznych korzyści

 • Wizualne prezentowanie treści lekcji;
 • Tworzenie (z omawianej treści) zrozumiałych dla uczniów związków przyczynowo-skutkowych;
 • Szybsze zapamiętywanie i skuteczniejsze rozumienie treści lekcji;
 • Naturalne tworzenie warunków do pracy zespołowej w klasie;
 • Większa aktywności uczniów w dyskusji i pracy zespołowej dzięki lepszej motywacji;
 • Zwiększona aktywna praca samodzielna uczniów;
 • Efektywniejsza i szybsza realizacja podstawy programowej;
 • Rozwój kompetencji “myślenia krytycznego” u swoich uczniów.

Korzyści dla Twoich uczniów

Uczniowie, którzy będą mieli do czynienia z gałęzią logiczna TOC na swoich lekcjach uzyskają następujące korzyści (kompetencje)

 • Szybsze i efektywniejsze zrozumienie treści na lekcji;
 • Tworzenie własnych związków przyczynowo-skutkowych z treści lekcyjnych;
 • Własne interpretacje tekstów i treści lekcyjnych;
 • Zrozumienie obecności związków przyczynowo-skutowych w otaczających ich rzeczywistości;
 • Umiejętność przetwarzania informacji;
 • Umiejętność odróżniania faktów od opinii;
 • Umiejętność przewidywania konsekwencji;
 • Dłuższe zapamiętywanie i treści i umiejętność szybkiego ich odtwarzania;
 • Umiejętności analizy i syntezy;
 • Zwiększona motywacja;
 • Rozwój umiejętności pracy zespołowej w klasie.

Sprawdź inne produkty

Pakiet VIP 4

100,00 

Pakiet VIP 3

100,00 

Pakiet VIP 2

100,00 

Pakiet VIP 1

100,00 

Pakiet Premium 3

30,00 

Pakiet Premium 4

30,00 

Scroll to Top