...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Pakiet Premium 3

30,00 

Lista nagrań:

N. Kula – Money matters 1, czyli czy pieniądze szczęścia nie dają, skąd pieniądze, co można zrobić z pieniędzmi
Joanna Brzezińska – Catch on grammar rules. Jak uczniowie samodzielnie rozgryzają gramatyczne zasady
Anna Grabowska – Język Angielski

Sprawdź inne produkty

Pakiet VIP 4

100,00 

Pakiet VIP 3

100,00 

Pakiet VIP 2

100,00 

Pakiet VIP 1

100,00 

Pakiet Premium 3

30,00 

Pakiet Premium 4

30,00 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.