...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Szkolenia dla uczelni wyższych

Szkoły wyższe (publiczne i prywatne) też są odbiorcami naszych szkoleń z myślenia krytycznego, kompetencji 4K.

Możemy szkolić Waszych wykładowców, dydaktyków.

Jako jedyni na rynku edukacyjnym posiadamy unikalną metodykę rozwoju „Kompetencji 4K”, a w szczególności „Myślenia Krytycznego”:

Jesteśmy gotowi spersonalizować naszą ofertę odpowiadając na Wasze potrzeby.

Prowadzimy też szkolenia dla kadry administracyjnej, a nawet zarządzającej. Tu dominują szkolenia z obszaru podejmowania decyzji, usprawniania komunikacji, zarządzania zmianą, zarządzania projektami, rozwiazywania konfliktów, itp.

W celu ustalenia szczegółów, prosimy o kontakt: 

katarzyna.winiarek@instytutkrytycznegomyslenia.pl

Szkoły Wyższe, z którymi współpracowaliśmy w ostatnich latach

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.