...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Must have o myśleniu krytycznym

krytyczne myslenie
Myślenie krytyczne
Katarzyna Winiarek

Co to jest postawa krytyczna – definicja. Umiejętność krytycznego myślenia – przykłady. 

Czym jest myślenie krytyczne? Oficjalna definicja myślenia krytycznego mówi, iż jest to złożony proces intelektualny, który wymaga zaangażowania w rozwijanie szeregu umiejętności i postaw. Jest to wprawne rozumowanie i ocena, które służą do przemyślanej analizy i interpretacji informacji w celu osiągnięcia jasnego, logicznego i przekonującego wniosku. Krytyczne myślenie jest złożonym procesem rozważania, który wymaga logicznego, obiektywnego analizowania i oceniania informacji w celu formułowania dalszych

Kontynuuj czytanie »
Kooperacja w edukacji
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Winiarek

Kooperacja w edukacji. Współpraca, nauczanie, działanie na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel. 

Kooperacja. Co to jest? Kooperacja to współpraca, wspólne działanie kilku osób, instytucji, przedsiębiorstw czy państw w celu osiągnięcia wspólnego celu. W praktyce oznacza to korzystanie z zasobów, umiejętności i wiedzy innych, aby stworzyć coś większego, lepszego i bardziej efektywnego. W tym miejscu zajmiemy się kooperacją przede wszystkim w edukacji, ale i dalej w życiu zawodowym, gdzie do wykonania mamy już konkretne zadania, określone do zrealizowania cele. Czym

Kontynuuj czytanie »
Systemowa zmiana
4K
Maciej Winiarek

1. Systemowa zmiana

Wszyscy czujemy, wiemy, że edukacja potrzebuje zmiany. Wielu mówi o konieczności zmiany systemu.  My przychodzimy do Was z dobrze przygotowaną i przede wszystkim praktyczną zmianą systemową. Co przez to rozumiemy?

Kontynuuj czytanie »
Rozwijamy kompetencję
4K
Maciej Winiarek

2. Rozwijamy kompetencję 4K

Projekt Szkół Uczących Myślenia kojarzy się Wam głównie z kształtowaniem umiejętności krytycznego myślenia. To prawda, myślenie krytyczne to nasza specjalność i największa pasja 😄 Jednak nasz projekt to dużo więcej!

Kontynuuj czytanie »
Edukacja to relacja
4K
Maciej Winiarek

3. Edukacja to relacja

Ostatnie dwa lata w edukacji uświadomiły nam bardzo mocno co tak naprawdę jest ważne, przewartościowały nasze priorytety, jak papierek lakmusowy pokazały czego bardzo brakuje polskiej edukacji – prawdziwej, głębokiej relacji.

Kontynuuj czytanie »
Rutyny myślowe
4K
Maciej Winiarek

5. Rutyny myślowe

Rutyny myślowe często postrzegane są jako najważniejsza część naszego projektu SUM. Niektórzy myślą nawet, że jest to jedyna i kluczowa metoda rozwijania myślenia krytycznego.

Kontynuuj czytanie »
Kultura błędu
4K
Maciej Winiarek

6. Kultura błędu

Nie boimy się błędów – uwielbiamy je!

W Szkołach Uczących Myślenia błąd jest najbardziej naturalną i najlepszą okazją do nauki! Nasi nauczyciele i uczniowie nie boją się popełniać błędów, wręcz przeciwnie – zawsze sobie za nie dziękują. Każdy błąd, popełniony przez nas samych lub kogoś w naszym otoczeniu, zbliża nas do większej mądrości, jest doświadczeniem pozwalającym doskonalić się w danym obszarze, pozwala nam na odnalezienie głębszego zrozumienia.

Kontynuuj czytanie »
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.