...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Artykuły o Edukacja wczesnoszkolna

Kooperacja w edukacji
Edukacja wczesnoszkolna
Katarzyna Winiarek

Kooperacja w edukacji. Współpraca, nauczanie, działanie na płaszczyźnie uczeń – nauczyciel. 

Kooperacja. Co to jest? Kooperacja to współpraca, wspólne działanie kilku osób, instytucji, przedsiębiorstw czy państw w celu osiągnięcia wspólnego celu. W praktyce oznacza to korzystanie z zasobów, umiejętności i wiedzy innych, aby stworzyć coś większego, lepszego i bardziej efektywnego. W tym miejscu zajmiemy się kooperacją przede wszystkim w edukacji, ale i dalej w życiu zawodowym, gdzie do wykonania mamy już konkretne zadania, określone do zrealizowania cele. Czym

Kontynuuj czytanie »
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.