...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Artykuły o 4K

Systemowa zmiana
4K
Maciej Winiarek

1. Systemowa zmiana

Wszyscy czujemy, wiemy, że edukacja potrzebuje zmiany. Wielu mówi o konieczności zmiany systemu.  My przychodzimy do Was z dobrze przygotowaną i przede wszystkim praktyczną zmianą systemową. Co przez to rozumiemy?

Kontynuuj czytanie »
Rozwijamy kompetencję
4K
Maciej Winiarek

2. Rozwijamy kompetencję 4K

Projekt Szkół Uczących Myślenia kojarzy się Wam głównie z kształtowaniem umiejętności krytycznego myślenia. To prawda, myślenie krytyczne to nasza specjalność i największa pasja 😄 Jednak nasz projekt to dużo więcej!

Kontynuuj czytanie »
Edukacja to relacja
4K
Maciej Winiarek

3. Edukacja to relacja

Ostatnie dwa lata w edukacji uświadomiły nam bardzo mocno co tak naprawdę jest ważne, przewartościowały nasze priorytety, jak papierek lakmusowy pokazały czego bardzo brakuje polskiej edukacji – prawdziwej, głębokiej relacji.

Kontynuuj czytanie »
Rutyny myślowe
4K
Maciej Winiarek

5. Rutyny myślowe

Rutyny myślowe często postrzegane są jako najważniejsza część naszego projektu SUM. Niektórzy myślą nawet, że jest to jedyna i kluczowa metoda rozwijania myślenia krytycznego.

Kontynuuj czytanie »
Kultura błędu
4K
Maciej Winiarek

6. Kultura błędu

Nie boimy się błędów – uwielbiamy je!

W Szkołach Uczących Myślenia błąd jest najbardziej naturalną i najlepszą okazją do nauki! Nasi nauczyciele i uczniowie nie boją się popełniać błędów, wręcz przeciwnie – zawsze sobie za nie dziękują. Każdy błąd, popełniony przez nas samych lub kogoś w naszym otoczeniu, zbliża nas do większej mądrości, jest doświadczeniem pozwalającym doskonalić się w danym obszarze, pozwala nam na odnalezienie głębszego zrozumienia.

Kontynuuj czytanie »
Myślenie uczniów
4K
Maciej Winiarek

7. Myślenie uczniów

Myślenie uczniów to nadrzędny cel edukacji w Szkołach Uczących Myślenia. Nasi nauczyciele, planując proces edukacyjny, koncentrują się na stworzeniu warunków i przestrzeni do myślenia swoich uczniów.

Kontynuuj czytanie »
Język myślenia
4K
Maciej Winiarek

8. Język myślenia

Język kształtuje nasz świat.

Język myślenia kształtuje nasze myślenie.

Nauczyciele ze Szkół Uczących Myślenia wiedzą jak wspierać swoich uczniów w rozwijaniu myślenia, nazywaniu procesów myślowych. Podnoszą tym samym znacząco samoświadomość i autorefleksyjność swoich uczniów, pomagają im kształtować umiejętność myślenia o myśleniu.

Kontynuuj czytanie »
Dzielenie się myśleniem
4K
Maciej Winiarek

9. Dzielenie się myśleniem

Klasy w kulturze myślenia charakteryzują się bezustannym dzieleniem się bogactwem i różnorodnością myślenia! Panująca w klasie kultura błędu sprawia, że uczniowie czują się bezpieczni i ważni. Dzięki temu dużo częściej i zwiększa łatwością i otwartością dzielą się swoim myśleniem o wiedzy, o temacie lekcji. Nauczyciele ze SUM nie odpytują z wiedzy, są przede wszystkim ciekawi myślenia swoich uczniów, aktywnie ich słuchają i zadają pytania pogłębiające ich myślenie.

Kontynuuj czytanie »
Ciekawość myślenia uczniów
4K
Maciej Winiarek

10. Ciekawość myślenia uczniów

To główna cecha charakteryzująca nauczyciela ze Szkoły Uczącej Myślenia. Nauczyciel ten bezustannie poszukuje możliwości do tworzenia warunków sprzyjających myśleniu i uczeniu się swoich uczniów. Z ogromnym zaciekawieniem podchodzi do kolejnej lekcji, wypatrując w niej  możliwości posłuchania swoich uczniów.

Kontynuuj czytanie »
Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.