...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Jak wykorzystać kompetencje 4K w życiu? Rozwijanie kompetencji 4K. Kompetencje przyszłości dla każdego. 

myślenie krytyczne szkolenie

Kompetencje 4K. Co to jest?

Jak odnieść zawodowy sukces? Jak zrealizować swoje założenia i cele? Jak być szczęśliwym człowiekiem? Z pewnością wielu z nas zadaje sobie takie pytania. W gruncie rzeczy jednak sekret naszego spełnienia zawodowego i prywatnego tkwi już w pierwszych etapach naszej edukacji. Nic więc dziwnego, iż coraz większą wagę zwraca się na to, jaką rolę spełnia nauczyciel wobec ucznia i jak wygląda sposób prowadzenia przez niego zajęć.

Kompetencje 4K to jeden ze sposobów, jaki powinien być wykorzystywany przez nauczycieli w codziennej pracy z uczniami. A po co? Po to, aby i oni potrafili właśnie te kompetencje dalej wykorzystać. A czym one są? Kompetencje 4K to przede wszystkim kreatywność, kooperacja, komunikatywność oraz krytyczne myślenie. Rozwijanie kompetencji kluczowych dla codziennego życia, to jeden z elementów, który powinien być osiągnięty przez nauczycieli i dalej przekazywany samym uczniom w placówkach szkolnych.

Wykorzystanie kompetencji 4K w codziennym życiu.

Zmieniający się świat wymaga od nas elastyczności, innowacji i kreatywności. W Polsce powstają pomysły, dzięki którym ludzie mogą się rozwijać, zdobywać pewność siebie, uczyć się, jak żyć i jak przetrwać w tym ,,nowoczesnym świecie”. Nowe rozwiązania pozwalają i zmienić system edukacji w nowoczesny sposób uczenia i samo wejście na rynek pracy. Miękkie kompetencje w formie koncepcji 4K stanowią jedno z najlepszych narzędzi na rynku. Poprzez nie właśnie można odpowiednio reagować na stres, można posiąść zdolność i łatwość w umiejętności ciągłego uczenia się i zdobywania wiedzy. Takie kompetencje miękkie to także szansa na przedsiębiorczość. To możliwość ogarniania rzeczywistości tak, aby odpowiednio w niej funkcjonować. W końcu kompetencje 4K to zdolność myślenia i komunikacji, a więc tego, co w życiu jest ważne i istotne.

Oferta szkoleniowa skierowana dla nauczycieli, pozwoliłaby całkowicie zmienić rozumienie samej oświaty. I zarówno nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej czy szkolnej w szkole podstawowej lub wyższej, powinien taką umiejętność posiąść. Kształcenie i doskonalenie nauczycieli jest bardzo ważnym elementem pracy szkoły. Pomaga w nauczaniu, ukazuje nowe sposoby przekazywania wiedzy i pracy z uczniami. Można realizować podstawy programowe, wprowadzając zupełnie nowy proces uczenia.

W ramach projektu zmienia się rola nauczyciela. Nie ma tutaj gotowego scenariusza ze szczegółowym programem wydarzenia, konkretnego projektu, sposobu prowadzenia lekcji. Nauczyciele szkół, w których są realizowane kompetencje 4K, wdrażają zupełnie nowy wymiar pracy dydaktycznej. Wspierają, działają, szukają rozwiązań. Cała kadra nauczycielska, począwszy od wychowawcy klasy, aż po bibliotekarza, powinna jak najbardziej w takich szkoleniach wziąć udział. Może to bowiem okazać się pomocne i dla uczniów i nauczycieli.

A ponadto? Kompetencje 4K mogą okazać się dobrym wyborem i dla przedsiębiorców, dla ludzi pragnących zmian i nowości. W erze automatyzacji i robotyzacji – nie potrzebujemy kolejnych ,,zwykłych” ludzi. Jeśli chodzi o stanowiska pracy, zastąpią je maszyny i algorytmy. Ale czy wszędzie? Nie! Wiele firm odczuwa braki kadrowe. Biznes i zarządzanie kuleje. Szkoła dla innowatora nie istnieje. Patrząc okiem ekspertów stworzyć należałoby rozwiązania, które pozwoliłyby stawiać na innowacyjność i ciągły rozwój. Kompetencje 4K to jak najbardziej doskonały wybór, pozostawiający trwały wpływ na rolę edukacji i systemu pracy.

rozwijanie kompetencji 4k

Kształtowanie kompetencji 4K w edukacji wczesnoszkolnej.

W sposób szczególny kompetencje 4K realizowane są w ramach edukacji wczesnoszkolnej dla nauczycieli pracujących z najmłodszymi uczniami. Rozwijanie umiejętności wykorzystania kompetencji 4K jest bardzo ważne w obecnej społeczności.  Żyjemy w czasach Internetu i wszechobecnej elektroniki. Tablety lub telefony komórkowe? Telewizja z dostępem do Internetu? Laptopy czy komputery stacjonarne? Tak, w takim świecie żyjemy, ale telefony komórkowe nie wystarczą do aktywnego ,,przeżywania życia”. W realizacji podstawy programowej kluczowe znaczenie ma i sama wiedza i sposób jej przekazu. Nie chodzi o zwykłe treści, ale o to, aby dzieci umiały je dalej wykorzystywać w dalszym toku nauczania, a potem samej pracy. Pedagogika jest trudna i nie ma co do tego żadnych wątpliwości. Nauczyciel powinien jednak wiedzieć, jak wykorzystać odpowiednie techniki, aby dla uczniów klas 1 – 3 były one zrozumiałe i warte analizy.

Twórcze zdobywanie wiedzy, myślenie krytyczne, kreatywność, podstawy komunikatywności. To wszystko jest bardzo ważne i istotne. Taką wiedzę należy zdobyć od podstaw, tak, aby zawodowo nauczyciel edukacji wczesnoszkolnej, potrafił ją w odpowiedni sposób wykorzystać w procesie całej edukacji. Istnieją dawno przyjęte normy, którymi kieruje się większość nauczycieli. Ale czy nie można tego zmienić?

Kompetencje 4K. Istotne elementy codziennego życia.

Jak powinien wyglądać profil dobrego pracownika? Jak powinien prezentować się wymarzony system edukacji? Na co powinien stawiać człowiek, jeśli chodzi o jego rozwój? Patrząc na liczne badania, raport wymienia kompetencje 4K, jako jedne z najważniejszych, na jakie warto stawiać. Dzięki nim miejsca pracy zapełniają się o nowych, wartościowych pracowników. Poprzez nie, myśląc o szkole i nauczaniu, można stawiać na nowoczesne szkolnictwo. Zdobycie teoretycznej wiedzy, którą dalej można wykorzystać w praktyce, to jeden z istotnych elementów, stąd też szkolenia z kompetencji 4K, to jak najlepsza inwestycja w siebie i w przyszłość.

Nowości w praktyce są wypierane w szkołach przez naukę standardowym tokiem nauczania. Lekcje są nudne… Ciężko uczyć się regułek na pamięć… Nie można wykazać się wiedzą praktyczną, ale liczy się teoria…Tak mawia młodzież, tak edukację widzą dzieci. Trudno jest w firmie postawić na osobisty rozwój… Liczą się wyniki, a nie człowiek… Po trupach do celu…Tak często wypowiadają się pracownicy firm z różnych branż. Może więc pora to zmienić? Jeśli nowa firma kompletuje zespół, warto postawić na ludzi myślących, stawiających na siebie i swój rozwój. Może edukacja powinna doznać wstrząsu w postaci nowego podejścia do nauki i roli nauczyciela w szkole. Można warto zacząć analizować obecną sytuację na rynku pracy, w szkole, w życiu osobistym. Kompetencje 4K mogą okazać się tutaj bardzo pomocne.

instytut krytycznego myslenia kompetencje 4k

Szkolenia z kompetencji 4K. Współpraca z profesjonalistami.

Na rynku dostępne są innowacyjne szkolenia, w których to edukatorzy pragną przekazywać istotne kwestie związane z nauczaniem. W dzieleniu się wiedzą i w trakcie przekazywania zdobytego materiału warsztatowego, skupiają się właśnie na kompetencjach 4K. Drzewko ambitnego celu? Design thinking? Filozofia? Talent? Wykorzystanie narzędzi TOC dla edukacji? Każdy rok szkolny może być efektywnym planem przekazywania wiedzy przez nauczycieli i zdobywania jej właśnie przez uczniów.

Instytut Krytycznego Myślenia to firma, która stara się organizować najwyższej jakości szkolenia, zarówno w wersji tradycyjnej, jak również i online. Niezwykła inicjatywa, dzięki której można małymi krokami, tak wiele zmienić. Pragnie podłączyć kompetencje 4K w codzienność edukacyjną, jaką powinni zdobyć wszyscy nauczyciele, ale i nie tylko. Dzięki nim można odpowiednio przekazywać wiedzę, rozwiązywać problemy, w końcu ,,można uczyć się życia” i tego, jak sobie dalej w przyszłości w nim właśnie sobie radzić. Doskonała formuła szkoleń, możliwość dokładnego zapoznania się ze szczegółowym programem. Integracja z ludźmi, łatwość językowa w komunikowaniu się, zrozumienie kluczowego aspektu, czyli jaką postawę należy przyjąć, aby naprawdę miało to sens. Każdego roku ok miliona nowych miejsc pracy, każdego roku tysiące nowych uczniów rozpoczynających edukację. Może warto więc zachęcać innych do zmiany świata i życia, poprzez rozwój? Może kluczowe tutaj znaczenie ma słowo ZMIANY na każdej niemal płaszczyźnie? W razie pytań zapraszamy. Udzielimy odpowiedzi na wszelkie, nurtujące Państwa pytania. I w edukacji i na rynku pracy, potrzebne są nowości. Chcąc odpowiedzieć na pytanie, czy kompetencje 4K to dobry wybór – jesteśmy pewni, że tak! Patrząc historycznie, wiele się na świecie zmienia. Trudno byłoby policzyć ogrom zmian, jakie mają miejsce w dzisiejszym świecie. Czy świat w XIX wieku, wyglądał tak samo lub podobnie w XX wieku? Czy w 2021 r było inaczej, niż obecnie? Tak! Wszystko idzie do przodu, zmienia się, wymaga od nas wciąż czegoś innego. Szkolenia to jak najbardziej najlepsza inwestycja i w siebie, w swoją przyszłość i w szansę na lepszy świat dla nas wszystkich.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.