Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Szkolenie PRZEKONANIA I WARTOŚCI

PRZEKONANIA I WARTOŚCI determinują i wpływają na zachowania ludzi

2-dniowe szkolenie dla Dyrektorów szkół, Trenerów

"Jeśli chcesz zmienić zachowania ludzi, to zmień warunki w których pracują”

to złota zasada w zarządzaniu, każdą organizacją (np. szkołą). Dyrektor szkoły czy trener to osoba, która chce pozytywnie wpłynąć na zachowania ludzi, aby jakość ich pracy (nauczania) była coraz wyższa i przynosiła lepsze rezultaty. 

Jednym z najważniejszych „warunków”, które determinują pracę nauczyciela, to jego PRZEKONANIA. Jeśli chcemy pozytywnie wpłynąć na zmianę zachowań, to powinniśmy wiedzieć jak zaktualizować (zmienić) przekonania nauczycieli na temat szkoły, uczenia się, wiedzy, roli nauczyciela i ucznia.

Sprawdź opinie o szkoleniu

Zapraszamy na 2-dniowe szkolenie dla Dyrektorów szkół, Trenerów myślenia krytycznego i zawodowych trenerów

Po co?

Zmiana zachowań nauczycieli jest dużo trudniejsza niż nam się wydaje na początku – ukazanie korzyści z nowych metod jest zdecydowanie niewystarczające, aby większość nauczycieli pozbyła się starych nawyków (za którymi stoją stare przekonania). Po tym szkoleniu każdy uczestnik (dyrektor, trener) będzie już świadomy sił, które tworzą przeszkody oraz jak je, wspólnie z zespołem, ominąć. Wszystko po to, aby wdrożenie nowej wizji/strategii szkoły było skuteczne, łatwiejsze a przede wszystkim bezpieczne dla wszystkich uczestników.

W jaki sposób?

2 dni warsztatowej pracy, podczas której uczestnicy:

Zdefiniują swoje najważniejsze wartości, które pozwolą im od następnego dnia tworzyć zespół oparty na wartościach i przekonaniach

Będą potrafili zbudować nowe przekonania, które wpłyną na nowe zachowania – swoje oraz nauczycieli

Zrozumieją konflikt, który leży u podstaw i będą potrafili rozwiązać go na zasadzie „wygrana-wygrana”

Zrozumieją z jakimi kosztami wiąże się to dla dzieci (uczniów)

Zrozumieją co nas trzyma przy starych przekonaniach – jakie mamy korzyści z ich utrzymania

Poznają swoje własne przekonania na temat roli dyrektora, nauczyciela, ucznia, wiedzy, szkoły, uczenia się

Zrozumieją czym są przekonania i jak je artykułować

W jaki sposób?

2 dni warsztatowej pracy, podczas której uczestnicy:

Zdefiniują swoje najważniejsze wartości, które pozwolą im od następnego dnia tworzyć zespół oparty na wartościach i przekonaniach

Będą potrafili zbudować nowe przekonania, które wpłyną na nowe zachowania – swoje oraz nauczycieli

Zrozumieją konflikt, który leży u podstaw i będą potrafili rozwiązać go na zasadzie „wygrana-wygrana”

Zrozumieją z jakimi kosztami wiąże się to dla dzieci (uczniów)

Zrozumieją co nas trzyma przy starych przekonaniach – jakie mamy korzyści z ich utrzymania

Poznają swoje własne przekonania na temat roli dyrektora, nauczyciela, ucznia, wiedzy, szkoły, uczenia się

Zrozumieją czym są przekonania i jak je artykułować

Z czym wyjdziesz z tego szkolenia?

Harmonogram szkolenia

Dzień 1

 • Przedstawienie celów szkolenia.
 • Integracja oraz zasady szkolenia.
 • Co to są przekonania?
 • Przekonania ograniczające vs. otwierające?
 • Definiowanie aktualnych przekonań o roli dyrektora/nauczyciela/ucznia i o uczeniu się.
 • Dlaczego trzymamy się starych przekonań?
 • Potrzeby stojące za korzyściami ze starych przekonań.

Dzień 2

 • Podsumowanie 1 dnia.
 • Koszty trzymania się starych przekonań.
 • Zaniedbywane potrzeby uczniów, gdy trzymamy się starych przekonań.
 • Konflikt „nauczyciel-uczeń” i jako go rozwiązać na zasadzie „win-win”.
 • Definiowanie nowych przekonań otwierających.
 • Co to są wartości?
 • Jakie wartości w tej chwili posiadasz jako dyrektor?
 • Jak wartości wspierane są przez przekonania?
 • Jak nasze przekonania manifestują się w naszych zachowaniach.

Dla kogo jest nasze szkolenie?

Dyrektorów szkół uczących myślenia

Dzięki tej nowej wiedzy będziesz w stanie usprawnić proces wdrożenia każdej znaczącej zmiany. Nauczysz się jak zdefiniować wartości i przekonania, które powinny obowiązywać w Waszej szkole oraz jak jest wdrożyć bezpiecznie i skutecznie w swoim zespole nauczycieli. Podczas szkolenia pracujemy z rutynami i narzędziami myślenia krytycznego – to będzie doskonały sposób, aby się ich nauczyć lub zebrać dodatkową praktykę

Dyrektorzy Szkół Publicznych i Niepublicznych szukający unikalnego rozwoju osobistego i dla swojej organizacji

Dzięki tej nowej wiedzy będziesz w stanie usprawnić proces wdrożenia każdej znaczącej zmiany. Nauczysz się jak zdefiniować wartości i przekonania, które powinny obowiązywać w Waszej szkole oraz jak jest wdrożyć bezpiecznie i skutecznie w swoim zespole nauczycieli. Podczas szkolenia pracujemy z rutynami i narzędziami myślenia krytycznego – to będzie doskonały sposób, aby się ich nauczyć lub zebrać dodatkową praktykę

Trenerów myślenia krytycznego

Dzięki tej wiedzy zrozumiesz gdzie tkwi opór w zespole, jak skutecznie i bezpiecznie go nazwać, a co za tym idzie rozbroić. Widząc myślenie (przekonania) nauczycieli będzie Ci łatwiej zarządzać procesem szkoleniowym. Będziesz skuteczniejszy/a i komfort pracy też mocno się poprawi

Zawodowych trenerów pracujących z nauczycielami

Takie same korzyści jak wyżej plus… poznanie myślenia krytycznego. Podczas szkolenia korzystamy z kilku (6-8) rutyn i narzędzi krytycznego myślenia, których nauczysz się bez problemu i będziesz mógł/mogła je wykorzystywać na swoich innych szkoleniach

Ile to kosztuje?

Koszt to  1550 zł/os

Dla Dyrektorów Szkół Uczących Myślenia
obowiązuje cena promocyjna - 750 zł / os

W cenie:

Bogate materiały szkoleniowe
Przerwy kawowe

Cena nie zawiera:

Zakwaterowania
Kosztów dojazdu
Lunchu na oba dni

Warszawa

1550 zł / 750 zł

20-21 kwietnia 2024 r.

Dzień 1: 10.00 – 17.00
Dzień 2: 9.00 – 16.00

Zapisz się na szkolenie!

Prowadzący szkolenie

Magdalena Sikora

Dyrektorka Publicznej Szkoły Podstawowej im. D. F. Czachowskiego w Bukównie, która uczestniczy w programie “Szkoły Uczące Myślenia” IKM i stosuje myślenie krytyczne na zajęciach od 2020 r., certyfikowana trenerka myślenia krytycznego I, II, III i IV poziomu, liderka, nauczycielka, terapeutka pedagogiczna, pasjonatka psychologicznych aspektów w edukacji.

Julita Woronowicz

Trener myślenia krytycznego, mediator szkolny, pedagog, oligofrenopedagog, interwent, profilaktyk. Posiada długoletnie doświadczenie w pracy w placówkach oświatowych. Konsultant ds. Profilaktyki i Wychowania oraz Pomocy Psychologiczno- Pedagogicznej w Białostockim Centrum Edukacji. Organizator i prowadząca wielu kursów rozwojowych i doskonalących dla nauczycieli, dyrektorów oraz rodziców. Trener zastępowania agresji i emocji trudnych, umiejętności społecznych, oraz wspomagania oświaty. Terapeuta Empathy Dolls. Prowadząca seminaria inspirujące Jespera Juula, Szkoły dla Rodziców i Wychowawców oraz rekomendowanych programów profilaktycznych dla dzieci, młodzieży a także ich opiekunów i wychowawców.
Scroll to Top

Dla Dyrektorów - Innowacyjna metodyka szansą na sukces i rozwój szkoły

Specjalne, unikalne opracowanie dla dyrektorów szkół, podzielone na 3 obszary. Najpierw sprawdzicie czy jesteście uzależnieni od najlepszych nauczycieli, opis czym powinna się charakteryzować kompleksowa metodyka, i opis naszej metodyki „kultury myślenia”.