...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Czym jest platforma?

Jesteśmy jedyną organizacją w Polsce, która od 15 nieprzerwanie propaguje, upowszechnia myślenie krytyczne, narzędzia krytycznego myślenia w polskiej edukacji.

Stworzyliśmy pierwszą i na razie jedyną platformę edukacyjną w całości poświęconej temu tematowi.

Na naszej platformie można znaleźć:

  • kursy online
  • tutoriale (10-12 min) o rutynach MK
  • Webinary przedmiotowe – zastosowanie rutyn i narzędzi MK na poszczególnych przedmiotach
  • Nagrania z wszystkich naszych konferencji
  • PDF z opracowaniami – prawie 100 inspiracji ze wszystkich przedmiotów, opracowania tematyczne (np. o 4K)

Razem to ponad 200 zasobów, które tworzą kilkaset godzin materiału. Z każdym rokiem zasoby na naszej platformie będą bogatsze, wraz z kolejnymi poziomami zaawansowania w myśleniu krytycznym (cztery poziomy).

Każdy uczestnik naszych szkoleń w naszym Instytucie otrzyma dostęp do części zasobów naszej platformy, korespondujących z teściami szkolenia. Wszystko to w cenie szkolenia 😊

Uważamy, że rozwój myślenia krytycznego powinien być głównym zadaniem dzisiejszej szkoły i całego systemu edukacji. Jeśli celem edukacji jest przygotowanie ucznia do świadomego i odpowiedzialnego życia w dorosłym świecie, to „absolwent myślący krytycznie” powinien być głównym celem każdej placówki szkolnej.

Myślenie krytyczne choć teoretycznie jest dla wszystkich, to w praktyce wybiera je zaledwie kilka procent społeczeństwa – to ci odważni, ci co chcą zmieniać swoje życie i świat dookoła.

Pomyśl zatem spokojnie, do której grupy Ty chcesz należeć…

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.