Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

3. Edukacja to relacja

Edukacja to relacja

Ostatnie dwa lata w edukacji uświadomiły nam bardzo mocno co tak naprawdę jest ważne, przewartościowały nasze priorytety, jak papierek lakmusowy pokazały czego bardzo brakuje polskiej edukacji – prawdziwej, głębokiej relacji.

Słowo „relacja” stało się jednym z najczęściej powtarzanych, odmienianym przez wszystkie przypadki. Czym, zatem jest relacja? Co składa się na dobrą relację?

Oto filary dobrej relacji, które my uważamy za najbardziej kluczowe i do budowania, których zapraszamy dyrektorów, nauczycieli i uczniów w naszym projekcie Szkół Uczących Myślenia:

– Otwarta i zrozumiała komunikacja

– Aktywne słuchanie

– Mówienie ze swojej perspektywy

– Jasność i klarowność komunikatów

– Zrozumienie zamiast oceniania, osądzania

– Znajomość potrzeb i emocji (swoich i innych osób)

– Szczerość i bycie sobą

– Empatia oraz szczere wyrażanie zainteresowania i troski o drugą osobę

– Dobro wspólne i współodpowiedzialność

– Umiejętność stawiania granic i szanowania granic innych

– Uświadomienie sobie, że każdy ma inne uwarunkowania

Wierzymy, że dobra relacja w edukacji musi być wielowymiarowa, nie polega jedynie na relacji nauczyciel-uczeń. Dla nas istotne są wszystkie części „systemu” – dyrektorzy, nauczyciele, uczniowie, rodzice. Z tego właśnie powodu zachęcamy do włączania w nasz proces wdrażania myślenia krytycznego wszystkich, którzy zaangażowani są w edukację. Dyrektorzy ze Szkół Uczących Myślenia stosują narzędzia myślenia krytycznego do zarządzania zmianą, pracy ze swoim zespołem, wcielając się w rolę Lidera Zmiany. Nauczyciele zapraszają do pracy narzędziami krytycznego myślenia swoich uczniów i ich rodziców. Tworzy to wyjątkowe warunki do lepszego zrozumienia różnych perspektyw, wysłuchania się i obrania wspólnego celu, którym jest dobro uczniów.

Tak właśnie budujemy edukację opartą na zaufaniu i relacji – konsekwentnie i w zaplanowany sposób stosując narzędzia, które tworzą przestrzeń do współpracy, komunikacji, aktywnego słuchania, współodpowiedzialności, świadomości, rozpoznawania i uznawania emocji i potrzeb innych osób, empatii.

Chcesz sprawdzić jak to działa?

Zapraszamy na nasze grupy FB (tu dać linki)

Chcesz prawdziwej edukacji opartej na relacji?

  • Dołącz do naszej sieci SUM  (link do projektu)
  • Zostań Liderem MK (link)
  • Zostań Trenerem MK (link)

#razemzmieniamypolskąedukację #relacja #zaufanie #bezpieczeństwopsychologiczne #komunikacja #kooperacja #aktywnesłuchanie #rozpoznawanieemocji #empatia #compassionineducation #współodpowiedzialność #samoświadomość

Scroll to Top