...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

6. Kultura błędu

Kultura błędu

Nie boimy się błędów – uwielbiamy je!

W Szkołach Uczących Myślenia błąd jest najbardziej naturalną i najlepszą okazją do nauki! Nasi nauczyciele i uczniowie nie boją się popełniać błędów, wręcz przeciwnie – zawsze sobie za nie dziękują. Każdy błąd, popełniony przez nas samych lub kogoś w naszym otoczeniu, zbliża nas do większej mądrości, jest doświadczeniem pozwalającym doskonalić się w danym obszarze, pozwala nam na odnalezienie głębszego zrozumienia.

„W życiu nie ma błędów, są tylko lekcje. Nie istnieje coś takiego jak złe doświadczenie, jest tylko okazja, żeby się rozwijać, uczyć i czynić postępy na drodze samodoskonalenia.” (Robin Sharma)

„Nie należy postrzegać ich jako powodu do wstydu, oznaki porażki czy czegoś, czego należy unikać.są pozytywnie poruszające, ponieważ tworzą napięcie pomiędzy tym, co teraz wiemy, a tym, co moglibyśmy wiedzieć; uświadamiają nam istnienie możliwości uczenia się, z których należy skwapliwie korzystać.” (John Hattie)

A Wy lubicie błędy, czy może się ich boicie?

#kochamybłędy #błądtonieporażka #rozowjowebłędy #stopczerwonymdługopisom #niewytykamybłędów #dziękujęcizatwójbłąd #jakipięknybłąd #SUM

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.