Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Jakie korzyści dla nauczyciela są ze stosowania myślenia krytycznego?

Przede wszystkim odciąża nauczyciela 😊

Nie muszą mówić cały czas, nie muszę wyjaśniać, tłumaczyć, podpowiadać, naprowadzać, robić całą robotę za dzieci – to wszystko jest już niepotrzebne, nauczyciel może odpocząć. Nauczyciele szybko orientują się, że nie muszą być już siłą sprawczą całego procesu – teraz to od ucznia wszystko zależy: jak potoczy się lekcja, w jakim kierunku, czym będziemy się teraz zajmować.

Ale od początku…

Nauczyciel przede wszystkim inaczej planuje swoje lekcje. Nie musi już tworzyć ogromnej ilości zasobów, nie musi przewidywać co zrobią (a bardziej nie zrobią) uczniowie, nie musi być gotowy na każdą ewentualność, patrz problem. Nie potrzeba „kserówek”, kart pracy, testów.

Nauczyciel od razu widzi efekty swojej pracy. Gdy daje polecenie związane z myśleniem krytycznym to wszyscy od razu wiedzą co mają robić, od razu widać klasę…myślących dzieci.

Cały wysiłek jest po stronie dzieci – to one wymyślają, dyskutują, poszukują, kombinują. Nauczyciel zaś obserwuje, towarzyszy a pytany o pomoc, raczej odpowie pytaniem.

Nauczyciel uelastycznia swoje myślnie, swoje spostrzeganie uczniów, ich wysiłków – potrafi dużo bardziej wejść w buty uczniów, poczuć ich trudność w wymyśleniu, ale też radość z sukcesu.

W takiej kulturze nauczyciel zmienia tradycyjny przebieg lekcji z „słuchaj, zrozum, odtwórz” na „doświadcz, myśl, zrozum, zastosuj” – prowadzący jest bliżej uczniów, widząc ich myślenie na poszczególnych etapach, może lepiej ich wesprzeć lub całkowicie się wycofać, gdy widzi, że proces przebiega doskonale.

Edukacja to…relacja – tutaj, w kulturze myślenia krytycznego, poznajemy swojego ucznia poprzez obserwowanie jego toku myślenia, wpuszcza nas do swojej głowy, nie słuchamy tylko odtwórczych regułek, ale autentycznych przemyśleń, wspólna refleksja pogłębia relację „przewodnik i uczeń”.

Myślenie krytyczne to wieloletni rozwój dla nauczyciela. Jeśli lubisz wkraczać w zupełnie nieznane terytoria, lubisz dostrzegać głębię, potencjał na lata rozwoju w tym obszarze, to ta filozofia, ta podejście jest dla takich nauczycieli. Nigdy tu nie będzie dwóch takich samych lekcji, dwóch takich samych odpowiedzi – a tylko bogactwo idei, różnorodność opinii, interpretacji, hipotez. Dzieci będą zaskakiwały każdego dnia, przez wszystkie lata w takiej szkole.

Jeśli od dłuższego czasu szukasz przygody, spełnienia, poczucia sensu w pracy zawodowej, poczucia wpływu na swoich uczniów, to myślenie krytyczne i wszystko co się z tym wiąże jest doskonałym rozwiązaniem na te potrzeby

Zobaczcie co mówią o korzyściach praktycy, trenerzy myślenia krytycznego

Dołącz do naszej społeczności, rozpocznij cudowną przygodę z myśleniem krytycznym dla nauczycieli!

Scroll to Top