...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Rozwiązywanie konfliktów – Chmura TOC dla humanistów

76,00 

Celem kursu jest nauczenie się wykorzystywania tego narzędzia TOC w pracy nauczyciela. Chmura pozwala zrozumieć istotę konfliktu. Na kursie w kolejnych krokach uczymy umiejętności identyfikacji potrzeb obu stron konfliktu i jego rozwiązywania na zasadzie „wygrana-wygrana”.

Ceny obowiązują od 5.01.2024 r

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do:

 • Nauczycieli przedmiotów humanistycznych
 • Nauczycieli wszystkich poziomów edukacyjnych
 • Nauczycieli wychowawców
 • Psychologów i pedagogów

Opis kursu

 • bezterminowy dostęp do zakupionego kursu – możesz do niego wracać wielokrotnie, poświęcając na jego realizację tyle czasu, ile potrzebujesz
 • otrzymasz praktyczne know-how, które możesz zastosować już następnego dnia
 • na kursie otrzymasz materiały filmowe, opracowania w pdf i pytania pomocnicze
 • po każdym “przerobionym” kursie otrzymasz certyfikat

Kurs zbudowany jest w taki sposób, aby wiedza i zrozumienie tematu rosły wraz z realizacją kolejnych tematów. Filmy instruktażowe omawiają poszczególne zagadnienia. Kursant, dla pełnego zrozumienia treści procesu powinien “ćwiczyć” na własnych przykładach. W celu wzmocnienia zrozumienia dla chętnych – przygotowaliśmy rozbudowane streszczenia do każdego filmu w postaci odpłatnego podręcznika oraz pytania pomocnicze.

Korzyści dla Nauczyciela

 • Rozwoju empatii u siebie i swoich uczniów
 • Umiejętności rozpoznawania swoich emocji i potrzeb
 • Umiejętności stosowania metody zarówno w domu jak w szkole
 • Zwiększenia umiejętności wizualizacji prezentowania treści lekcji
 • Tworzenia jasnych związków przyczynowo-skutkowych z omawianej treści
 • Szybszego i skuteczniejszego rozumienia treści zajęć przez uczniów
 • Umiejętności częstszego stwarzania warunków do pracy zespołowej w klasie
 • Zwiększenia aktywności uczniów w dyskusji czy pracy zespołowej dzięki lepszemu rozumieniu treści
 • Zwiększenia umiejętności motywowania uczniów do samodzielnej pracy
 • Efektywniejszej i szybszej realizacji podstawy programowej
 • Wyraźnego rozwoju kompetencji “myślenia krytycznego” wśród swoich uczniów

Korzyści dla Twoich uczniów

 • Rozwoju empatii wobec swojego najbliższego otoczenia
 • Większą umiejętność rozpoznawania swoich emocji
 • Umiejętności stosowania metody także poza szkołą
 • Zwiększenia umiejętności wizualizacji prezentowania różnych treści
 • Tworzenia jasnych związków przyczynowo-skutkowych w życiu szkolnym i prywatnym
 • Szybszego i skuteczniejszego rozumienia róznych treści
 • Umiejętności efektywniejszej pracy zespołowej
 • Sprawności w dyskusji i pracy zespołowej dzięki lepszemu rozumieniu treści
 • Zwiększenia umiejętności motywowania się uczniów do samodzielnej pracy
 • Wyraźnego rozwoju kompetencji “myślenia krytycznego”.

Sprawdź inne produkty

Pakiet VIP 4

100,00 

Pakiet VIP 3

100,00 

Pakiet VIP 2

100,00 

Pakiet VIP 1

100,00 

Pakiet Premium 3

30,00 

Pakiet Premium 4

30,00 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.