4K i Myślenie Krytyczne w szkole ponadpodstawowej.

Liceum Sztuk Plastycznych w Gronowie Górnym jest artystyczną szkołą ponadpodstawową. Od lat realizujemy wiele projektów, dzięki którym proces edukacyjny jest przyjazny, ciekawy a młodzież przejmuje odpowiedzialność za własny rozwój. Od 15 lat realizujemy projektu Erasmus+ i Regionalne Programy Operacyjne.  Rozwój kompetencji kluczowych jest dla nas bardzo ważny. Staramy się wspierać młodzież w rozwoju tak, aby czas pobytu w szkole była dla …

Czytaj całość...