...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Kuferki

Kategorie
Kategorie

Kuferek matematyczny kl. II – pakiet nauczycielski

299,00 

Kuferek matematyczny klasa 2 – pakiet dla dziecka

65,00 

Kuferek matematyczny klasa 3 – pakiet nauczycielski

299,00 

Kuferek matematyczny, kl. 3 pakiet dla DZIECKA

65,00 

Pakiet „Kuferek Tajemnic” dla dziecka/rodzica

50,00 

Pakiet edukacyjny „Kuferek Tajemnic”

450,00 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.