...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Myślenie Krytyczne dla Biznesu

Kategorie
Kategorie

CO TO JEST MYŚLENIE KRYTYCZNE CZ. 1

657,00 

CO TO JEST MYŚLENIE KRYTYCZNE CZ. 2

767,00 

Pakiet „Co to jest myślenie krytyczne cz. 1 i cz. 2 – dla BIZNESU”

1097,00 

Krytyczne myślenie dla biznesu – wariant dla organizacji

457,00 

Krytyczne myślenie dla biznesu – wariant indywidualny

767,00 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.