Kim jesteśmy?

Założycielem Instytutu Krytycznego Myślenia jest p. Maciej Winiarek – ekspert myślenia krytycznego, osoba, która wprowadziła postawy, narzędzia oraz rutyny myślenia krytycznego do polskiej szkoły. Jeśli chcą się Państwo dowiedzieć więcej o p. Macieju Winiarku to zapraszamy na jego osobistą stronę www.maciejwiniarek.pl

Jego kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z myśleniem krytycznym (ok 10 tys przeszkolonych nauczycieli) oraz doświadczenia zebrane z pierwszej szkoły uczącej myślenia krytycznego (Thinking Zone w Gdańsku), której Pan Maciej był współzałożycielem i Prezesem Fundacji, zaowocowały decyzją o zbudowaniu ogólnopolskiej społeczności FANÓW myślenia krytycznego.

Od czerwca 2020 szkoli trenerów myślenia krytycznego – już ponad 150 os. przeszło szkolenia i propaguje MK w całej Polsce

W tym samym czasie stworzył unikalny, autorski 4-letni pakiet wdrożenia kultury myślenia krytycznego, który oferuje szkołom. W tej chwili (wrzesień 2021) już ponad 70 szkół i prawie 1500 nauczycieli współtworzy społeczność praktyków MK

Aby ułatwić dostęp do myślenia krytycznego wszystkim nauczycielom, specjalistom otworzył unikalny, AKREDYTOWANY Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli  – INSTYTUT KRYTYCZNEGO MYŚLENIA

Budujemy społeczność edukatorów, którzy chcą służyć naszej „Słusznej Sprawie”.

Wierzymy, że szkoła – po koniecznych zmianach – może dobrze przygotować uczniów do ich dorosłego życia. Wierzymy, że nauczyciele mogą efektywnie rozwijać kompetencje niezbędne w XXI wieku, takie jak myślenie krytyczne, komunikacja, kooperacja, kreatywność (4K).

Nasza społeczność fanów i praktyków myślenia krytycznego jest otwarta dla każdego – dyrektorzy, nauczyciele, rodzice, zarówno placówki publiczne, jak niepubliczne mogą do nas dołączyć i rozwijać myślenie krytyczne u swoich u dzieci i młodzieży.

 

Nauczycielom i dyrektorom służymy pomocą, wsparciem, modelowaniem; otwarcie dzielimy się naszymi doświadczeniami, przemyśleniami, sukcesami, porażkami. Wszystko po to, by razem być silniejszymi, sprawniejszymi i skuteczniejszymi w wypełnianiu naszej głównej misji.

 

Przede wszystkim jednak służymy dzieciom – to one są najważniejsze, one są przyszłością tego kraju, tego świata. Każde dziecko potrzebuje mądrego przewodnika, który będzie dla niego oparciem, towarzyszem, przewodnikiem, ale nie nauczycielem.

 

Służymy, ale nie obsługujemy. To uczeń jest odpowiedzialny za własne uczenie się. Nasi nauczyciele są moderatorami procesu edukacyjnego a ich rola to ciągła praca nad tworzeniem uczniom coraz lepszych warunków do uczenia się, zawsze w kulturze myślenia krytycznego.

Jesteśmy przekonani, że myślenie krytyczne jest ponadczasową kompetencją, filozofią życia, która pozwoli przetrwać najgorsze „sztormy” i pomoże w optymalnym, pięknym rozwoju każdego człowieka. Na myślenie krytyczne nigdy nie jest za wcześnie, nigdy też nie jest za późno. Myślenie krytyczne to samoświadomość – im bardziej świadoma jednostka, tym bardziej świadome społeczeństwo. Naszym celem jest zbudowanie fundamentów społeczeństwa obywatelskiego, które zmieni na lepsze nasz kraj, nasz świat.

 

Aby to wszystko mogło się ziścić, potrzebujemy, by każde dziecko w Polsce miało dostęp do edukacji sprzyjającej rozwijaniu myślenia krytycznego. Choć taka wizja może się wydawać utopijna, to wierzymy, że warto się jej poświęcić. Na całe życie.

Jeśli odpowiada Ci nasza wizja, pragniesz rzeczywistej przemiany polskiej edukacji wierzysz w oddolną zmianę szkoły – dołącz do naszej społeczności.

Nasz ODN uzyskał wstępna (na 2 lata) akredytację POMORSKIEGO KURATORA OŚWIATY

Jesteśmy jedynym, unikalnym ODN-em w Polsce. Wszystkie nasze szkolenia, kursy są TYLKO z obszaru myślenia krytycznego.