4-letni projekt dla szkoły

Nasz Projekt „Szkoła Ucząca Myślenia” skierowany jest do Dyrektorów Szkół, którzy:
  • Pragną wdrożyć kompletną, innowacyjną metodykę do swojej szkoły, do wszystkich przedmiotów;
  • Szukają silnego wyróżnika dla swojej szkoły, w swoim regionie;
  • Chcą znacząco podnieść jakość edukacji w swojej szkole;
  • Chcą zbudować zespół nauczycieli wokół jednej idei, wizji;
  • Chcą bezpowrotnie odejść od „nauczyciela podawacza” na rzecz „moderatora procesu edukacyjnego”;
  • Chcą zbudować partnerskie i pełne godność relacje ze swoimi uczniami;
  • Chcą rozwijać kompetencje, a nie tylko realizować podstawę programową.

Nasz Projekt trwa ok 4 lata i polega na stopniowym poznawaniu kolejnych elementów metodyki „kultury myślenia” i jej wdrażania w swojej szkole. Pracujemy z (szkolimy) Zespołem Wdrożeniowym (najczęściej 8-12 osób), który potem wdraża nowe metody w szkole.

Dyrektor, jako Lider zmiany w swojej szkole, otrzymuje od nas mnóstwo wsparcia merytorycznego.

Zastanawia się teraz ile to kosztuje?

Mamy aż 3 warianty cenowe przygotowane dla Dyrektorów.

Gwarantujemy CI, że znajdziesz ten, który pasuje do Twoje szkoły, Twoich Nauczycieli, Twojego budżetu.

Sprawdź wszystkie szczegóły

https://szkolauczacamyslenia.pl/