...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

4-letni Projekt Szkoła Ucząca Myślenia

Strategia rozwoju szkoły powinna być oparta na jasnej, klarownej i atrakcyjnej wizji, metodyce gwarantującej widoczny wzrost jakości oferowanej edukacji oraz szczegółowo zaplanowanym procesie gwarantującym bezpieczeństwo wszystkim uczestnikom – TO WSZYSTKO ZNAJDZIECIE W NASZYM PROJEKCIE

Klarowna strategia rozwoju szkoły gwarancją sukcesu

Szkoła niepubliczna jeśli chce odnieść sukces w swoim regionie powinna mieć wyraźne wyróżniki w stosunku do okolicznych szkół publicznych. Do najważniejszych można zaliczyć:

To wszystko możecie znaleźć w naszym Projekcie, przygotowanym specjalnie pod ambitne szkoły niepubliczne (i alternatywne), które szukają 1-2 projektów, które dałyby wyraźną przewagą (wyróżnik) na swoim rynku i zagwarantowały rozwój przez 5-10 najbliższych lat.

Stworzyliśmy autorski Projekt wieloletniego rozwoju szkoły

To złożony system, który zawiera najnowsze rozwiązania metodyczne, których celem jest rozwój kompetencji 4K (krytyczne myślenie, komunikacja, kooperacja, kreatywność) każdego ucznia w szkole. Tworzą je następujące komponenty:

To wszystko tworzy kompletną, unikalną metodykę pracy, która jest dla każdego nauczyciela, każdego przedmiotu, każdego poziomu edukacyjnego.

Każdy rok projektu to kolejny element tej metodyki. Wszystko przygotowane jest tak, aby było bezpiecznie, krok po kroku, na zasadzie przyrostu wiedzy, umiejętności i doświadczeń. Przez cały okres projektu zapewniamy pełne wsparcie.

Zapewniamy wsparcie dla każdego

Wsparcie dla Dyrektora / Lidera

To dyrektor jest „Liderem Zmiany” – odpowiedzialność za sukces czy porażkę projektu leży na barkach dyrektora. Dlatego też przygotowaliśmy pełny pakiet szkoleń wspierających Dyrektora w procesie zmiany – sercem tego pakietu jest zestaw szkoleń z rozwiązaniami z biznesu:

Wsparcie dla zespołu wdrożeniowego i koordynatora projektu

Nasz Projekt skierowany jest do Zespołu Wdrożeniowego (8-12 osób), który każdego roku otrzymuje następujące wsparcie:

Wsparcie dla pozostałych, chętnych osób z Rady Pedagogicznej

Choć Projekt skierowany jest na starcie do węższego grona nauczycieli, to oferujemy równoległy rozwój wszystkim chętnym nauczycielom z Rady pedagogicznej: