...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Własny landing

Kategorie
Kategorie

Jak się nie dać zmanipulować? Kurs myślenia krytycznego dla młodzieży jak być świadomym konsumentem informacji i nie ulegać dezinformacji

87,00 

Myślenie krytyczne w edukacji domowej

164,00 

Pakiet: Myślenie krytyczne w edukacji domowej

186,00 

Pytania Sokratyczne

109,00 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.