Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Czy śmierć boli?

Próbowaliśmy z Ósmoklasistami znaleźć odpowiedź na to oraz inne egzystencjalne pytania, a do rozważań zainspirował nas człowiek renesansu, Jan Kochanowski😊. Młodzieży należą się podziękowania za  twórczy udział w zajęciach oraz dojrzałość.

 

Postawy MK:

-Umiesz tworzyć logiczne powiązania.

-Potrafisz przetwarzać informacje.

Opisana lekcja polskiego idealnie potwierdza, że dzięki MYŚLENIU KRYTYCZNEMU  rozwijamy kompetencje kluczowe (tu w zakresie rozumienia i tworzenia informacji w klasie 8b) i realizujemy założenia podstawy programowej.

Wzięliśmy na warsztat „Treny” Jana Kochanowskiego. Uczniowie pracowali w trzyosobowych grupach. Najpierw przy pomocy rutyny myślenia krytycznego MOST poszukaliśmy skojarzeń do słowa śmierć. Uczniowie wskazali pytania, na które odpowiedź w kontekście śmierci wydaje im się ciekawa i ważna oraz zbudowali porównania. Przedyskutowaliśmy powstałe  i różnorodne spostrzeżenia.

Następnie omawialiśmy treść trenów z listy lektur obowiązkowych, przypomnieliśmy istotne informacje o gatunku i autorze, wprowadzone w klasie siódmej. Każdy z utworów otrzymał tytuł wybrany przez uczniów i pasujący do jego treści. Wiadomo, że trudniej jest zapamiętać wiersz, który ma w tytule tylko cyfrę. Uczniowie w grupach, a potem na forum klasy, wskazali charakterystyczne informacje, wskazówki do rozróżniania „Trenu I, V, VII, VIII”. Po tym zadaniu ósmoklasiści w formie map myśli  analizowali w grupach uczucia cierpiącego ojca.

Kolejnym krokiem było odczytanie utworu Bolesława Leśmiana „Urszula Kochanowska”. Omówiliśmy treść wiersza, uczniowie wskazali podmiot liryczny i charakteryzowali typ liryki. Później grupy skorzystały z rutyny myślenia krytycznego KOLOR/SYMBOL/OBRAZ.  Powstała baza skojarzeń i powiązań między różnymi tekstami kultury oraz haki pamięciowe do egzaminu. Ponadto uczniowie popierali swoje wybory odpowiednią argumentacją.

Następnie do naszej pracy z literaturą dołączył obraz, a dokładnie dzieło Jana Matejki „Jan Kochanowski nad zwłokami Urszulki”. Każda z grup wypisywała KREATYWNE PYTANIA do dzieła, wspólnie analizując obraz, również w odniesieniu do trenów. Po zapoznaniu się z pytaniami, uczniowie szukali odpowiedzi na każde z nich. Dyskutowali jak rozumieją dzieło literackie i malarskie, wykorzystane środki i symbole. Potem przeanalizowaliśmy frazeologizmy odnoszące się do śmierci. Ósmoklasiści wiązali je z omawianymi na lekcji utworami, ale również szukali pozycji z listy lektur obowiązkowych, do których by one pasowały, potwierdzając swoje zdanie argumentacją.

Na zakończenie zajęć, korzystając z mapy myśli (DOUBLE BUBBLE MAP), uczniowie porównywali ojca z trenów z innymi bohaterami literackimi, którzy doświadczyli straty bliskiej osoby (głównie z „Kamieni na szaniec” i Syzyfowych prac”).

Scroll to Top