...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Chmurka dla Tutorów

143,00 

Celem kursu jest zrozumienie istoty konfliktu i świadome nim zarzadzanie. Szczegółowymi celami
kursu są sprawne definiowanie konfliktu, identyfikacji potrzeb obu stron konfliktu rozwiązywania
konfliktu na zasadzie „wygrana-wygrana”.

Ceny obowiązują od 5.01.2024 r

Rozwiązywanie konfliktów, wewnętrznych dylematów a co za tym idzie umiejętności podejmowania
decyzji jest dziś najważniejszą kompetencją, którą powinniśmy rozwijać w sobie oraz naszych
podopiecznych (dzieci, uczniowie). Jednak w szkole, w podstawie programowej brakuje treści, metod,
narzędzi, dzięki którym moglibyśmy wspomóc naszych podopiecznych. Absolwenci polskiej szkoły nie
mają tej kompetencji, co utrudnia start w dorosłe życie. Możemy uzupełnić tę lukę na zajęciach 1 na
1, dzięki odpowiednim narzędziom.

Celem kursu jest zrozumienie istoty konfliktu i świadome nim zarzadzanie. Szczegółowymi celami
kursu są sprawne definiowanie konfliktu, identyfikacji potrzeb obu stron konfliktu rozwiązywania
konfliktu na zasadzie „wygrana-wygrana”.

W ramach kursu o Chmurce i myśleniu krytycznym w tutoringu (wersja praktyczna), poruszymy 6
tematów. Pierwsze spotkanie to wprowadzenie w praktyczny wymiar stosowania narzędzi TOC w
swojej bieżącej pracy. Kolejne 5 tematów będzie związane z 5 obszarami działań z naszymi
podopiecznymi.

Kurs ma na celu przygotować tutorów – ale również nauczycieli, psychologów, wychowawców,
doradców zawodowych i coachy – na wprowadzenie do swojej praktyki Gałązki. Poruszane obszary są
związane z najczęściej pojawiającymi się zagadnieniami w ramach spotkań tutorskich.

Czego się nauczysz

Dla kogo?

Kurs skierowany jest do:

 • Tutorów
 • Nauczycieli przedmiotów humanistycznych;
 • Nauczycieli wychowawców;
 • Psychologów, pedagogów.

Korzyści dla uczestnika

Osoby, którzy ukończą kurs mogą się spodziewać następujących rezultatów i korzyści:

 • Efektywniejsze i skutecznie zajęcia tutoringowe;
 • Pomoc swojemu podopiecznemu w rozwiązywaniu jego konfliktów, podejmowaniu decyzji;
 • Rozwój empatii u podopiecznego;
 • Przekazanie narzędzi które służą rozwojowi samoświadomości podopiecznego;
 • Przekazanie narzędzi które służą rozwojowi samodzielności i odpowiedzialności
  podopiecznego;
 • Rozwój kompetencji myślenia krytycznego u swoich uczniów.

Korzyści dla Twoich uczniów

 • Uczniowie, którzy będą mieli do czynienia z chmurką TOC na tutuoringu uzyskają następujące
  korzyści (kompetencje);
 • Uświadomienie i nazwanie konfliktu który mną targa;
 • Uświadomienie i nazwanie własnych potrzeb;
 • Zrozumienie potrzeb drugiej strony konfliktu;
 • Rozwijamy empatię;
 • Samodzielność w analizowaniu konfliktów i własne poszukiwanie rozwiązań;
 • Umiejętność radzenia sobie w trudnych sytuacjach konfliktowych;
 • Zrozumienie trudnych treści historycznych, humanistycznych i umiejętność przeniesienia ich
  do własnego życia.

Sprawdź inne produkty

Pakiet VIP 4

100,00 

Pakiet VIP 3

100,00 

Pakiet VIP 2

100,00 

Pakiet VIP 1

100,00 

Pakiet Premium 3

30,00 

Pakiet Premium 4

30,00 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.