...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Pakiet dla Nauczyciela – wersja indywidualna

390,00 

Kurs „Myślenie krytyczne dla młodzieży” dedykowany jest do tych Nauczycieli, którzy dostrzegają zagrożenia w kontakcie uczniów ze zmanipulowanym przekazem informacyjnym w internecie i pragną rozwijać u swoich podopiecznych postawę krytycznego myśliciela.

Uczestnicy kursu otrzymają szczegółowe scenariusze zawierające m.in. procedury rutyn myślowych pozwalające rozwijać u uczniów umiejętności krytycznej analizy przekazów medialnych, poddawania ich kompleksowej ocenie i nieulegania dezinformacji.

Praca Nauczyciela z tematem przewodnim zaplanowana została tak, aby mógł on rozwijać u swoich uczniów myślenie krytyczne – ważną kompetencję człowieka XXI wieku.

Głównym celem tego kursu jest pokazanie, jak Nauczyciel w pracy z uczniem może zastosować rutyny myślenia krytycznego, by ten poddawał treści kompleksowej ocenie i nie ulegał dezinformacji.

Jest to kurs online, w którego skład wchodzą nagrania, karty rutyn i notatki wprowadzające uczestnika w temat danej lekcji. Materiały dostępne są na platformie cały czas, zatem decyzja o tym, kiedy z nich skorzystasz, należy do Ciebie.

Kurs dostępny jest w 3 wariantach:

  1. Pakiet dla Nauczyciela – wersja indywidualna
  2. Pakiet dla Nauczyciela – wersja indywidualna + pakiet dla max 25 uczniów
  3. Pakiet Nauczycielski – wersja szkolna

Pełny opis kursu znajdą Państwo na stronie https://dezinformacja.instytutkrytycznegomyslenia.pl/

Sprawdź inne produkty

Pakiet VIP 4

100,00 

Pakiet VIP 3

100,00 

Pakiet VIP 2

100,00 

Pakiet VIP 1

100,00 

Pakiet Premium 3

30,00 

Pakiet Premium 4

30,00 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.