Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Czym się różnią fakty od opinii? Tabela z różnicami

Fakty i opinie są często wypowiadane jednym tchem; określenia te mają jednak ogromną różnicę w ich znaczeniu. To, czy wypowiedź jest faktem czy opinią, zależy od ważności oświadczenia. Fakt odnosi się do czegoś prawdziwego lub rzeczywistego, co jest poparte dowodami, dokumentacją itp. Z drugiej strony, opinia jest tym, w co dana osoba wierzy lub myśli o czymś.

Definicja faktu

Faktem jest coś, co faktycznie miało miejsce lub wiadomo, że istniało, co można potwierdzić za pomocą dowodów. Są one ściśle określone i mogą być mierzone, obserwowane i sprawdzane. Odnosi się do czegoś, co czyni stwierdzenia prawdziwymi i stosowanymi w związku z badaniami i studiami.

Fakt może być zdarzeniem lub informacją opartą na rzeczywistych zdarzeniach, które można przetestować poprzez weryfikowalność, tj. Są one poparte dowodami, statystykami, dokumentacją itp. Dlatego fakt jest niczym innym niż weryfikowalną prawdą lub rzeczywistością, które są uzgodnione przez konsensus ludzi.

Definicja opinii

Termin „opinia” jest definiowany jako osobisty pogląd lub osąd na dany temat, który może, ale nie musi, być poparty faktami lub pozytywną wiedzą. Innymi słowy, opinia jest nieprzekonującym stwierdzeniem stosowanym w sprawach subiektywnych, których nie można udowodnić jako prawdą lub fałszem. To jest to, co dana osoba myśli lub myśli o czymś lub o kimś. Dlatego nie jest to prawdziwa, ale stronnicza informacja.

Na opinię duży wpływ mają uczucia, myśli, perspektywa, pragnienia, postawa, doświadczenia, zrozumienie, przekonania, wartości itp., Których nie można sprawdzić za pomocą konkretnych dowodów. Dlatego ze względu na różnice indywidualne zdanie każdej osoby w danej sprawie jest również inne.

PODSTAWA DO PORÓWNANIA FAKTY OPINIE
Znaczenie Fakt dotyczy czegoś, co można zweryfikować lub udowodnić, że jest prawdziwe. Opinia odnosi się do oceny lub przekonania o czymś.
Opiera się na Obserwacji czy badaniach Założenie lub osobisty pogląd.
Co to jest? Obiektywna realność Subiektywne oświadczenie
Weryfikacja Możliwa Nie możliwa
Przedstawia Coś się naprawdę wydarzyło Perspektywa na jakiś temat
Zmiana Uniwersalna Różni się od osoby do osoby
Słowa Pokazane słowami bez uprzedzeń Wyrażone słowami z uprzedzeniami
Sporny Nie Tak
Oddziaływanie Fakty mają moc wpływania na innych. Opinia nie powinny mieć wpływu na innych.

Wniosek

Dlatego, aby poznać wiarygodność i użyteczność informacji lub oświadczenia, konieczne jest zrozumienie różnic między faktem a opinią, aby ocenić rzeczy i wyciągnąć wnioski. Podczas czytania ze zrozumieniem trudno jest stwierdzić, czy dane wyrażenie jest faktem czy opinią, ponieważ są one dość często zestawiane przez pisarzy. Fakty są zawsze o krok przed opiniami, ponieważ fakty można udowodnić, że są słuszne lub dokładne, podczas gdy opinia może być również słuszna, ale nie można udowodnić ich prawdziwości.

Opracowanie własne na postawie:

https://keydifferences.com/difference-between-fact-and-opinion.html

Scroll to Top