...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Dlaczego rozczarowanie ma w sobie czarowanie?

Postawy MK

 • Rozpoznaję swoich i innych osób emocje (potrzeby).
 • Potrafię przetwarzać informacje.
 • Kwestionuję oczywistości, własne założenia.
 • Potrafię analizować, tworzyć hipotezy i oceniać.

 

Rutyny MK

 • Most 1
 • 5x dlaczego?

 

Materiał

 • Malina Prześluga, Bajka o rozczarowanym rumaku Romualdzie, Tashka 2017.

 

Uwielbiam twórczość Maliny Prześlugi, dlatego z piątoklasistami wróciłam do jednej z jej książek. Zaczęliśmy od rutyny most do słowa rozczarowanie

Skojarzenia

 • smutek
 • niechęć
 • budyń 
 • złość
 • minki
 • dzieci
 • szkoła
 • klasa
 • wejście
 • bramka
 • rumak
 • ja
 • dziś
 • życie
 • żal
 • zaufanie
 • pomoc
 • kolega
 • rezygnacja

Pytania

 • Dlaczego rozczarowanie istnieje?
 • Po co jest rozczarowanie?
 • Jak mogłem temu zapobiec?
 • Dlaczego rozczarowanie nas nie cieszy?
 • Dlaczego wszyscy kłamią?
 • Dlaczego ludzie obiecują, a potem oszukują?
 • Kiedy czuję się rozczarowana?
 • Co to jest rozczarowanie?
 • Dlaczego rozczarowanie ma w sobie czarowanie?
 • Czy rozczarowanie może cieszyć?

Porównania

Rozczarowanie jest jak

 • nieprzyjemne zdziwienie.
 • brzydki dzień.
 • zawiedzenie na kimś.
 • balon, który odlatuje.
 • mój dzisiejszy dzień, który się nim okazał.
 • odwołany dzisiejszy sprawdzian.
 • złamana obietnica.

 

Po zapoznaniu się ze skojarzeniami uczniów, ich pytaniami do tematu i porównaniami, podyskutowaniu o uczniowskich zapisach, przeszliśmy do  tekstu. I to już jest aktorskie wyzwanie 😊.

Było dużo śmiechu, ale również później ciekawej, dojrzałej i zaskakującej dyskusji o bohaterze utworu. 

Uczniowie wypisywali do zeszytów po 10 rzeczowników w liczbie pojedynczej, które według nich najbardziej streszczają i oddają sedno bajki. Każdy z wyrazów następnie uzupełniali o jego rodzaj oraz kategorię własny/pospolity, konkretny/abstrakcyjny, żywotny/nieżywotny, osobowy/nieosobowy. Było to ćwiczenie utrwalające materiał z poprzednich zajęć. 

Np.

koń (męski)- pospolity, żywotny, nieosobowy, konkretny

emocja (żeński)- pospolity, nieżywotny, nieosobowy, abstrakcyjny

biegnie (nijaki)- pospolity, nieżywotny, nieosobowy, abstrakcyjny

schodek (męski)- pospolity, nieżywotny, nieosobowy, konkretny

 

Następnie postanowiliśmy rutyną 5xdlaczego dojść do sedna rozczarowania bohatera. Przy okazji sprawdziliśmy tok naszej analizy gałązką. Bardzo angażujące grupę zadanie. Ta rutyna często towarzyszy nam na zajęciach 😊.

Dlaczego Romuald był rozczarowany?

 • Bo liczył na uratowanie księżniczki.
 • Bo chciał się czuć ważny (sławny).
 • Bo chciał polepszyć swoją samoocenę.
 • By poznać swoją wartość.

 

Na podsumowanie pracy z tekstem była dyskusja o tym, czego uczy nas przygoda Romualda. Oto propozycje uczniów. 

 • Powinniśmy doceniać „małe rzeczy”.
 • Ważne jest samodzielnie podejmowanie decyzji.
 • Warto podejmować się wyzwań.
 • Musimy uczyć się samodzielności i wytrwałości.
 • Należy rozwiązywać problemy (MK 😊) i się ich nie bać.

 

Warto te wskazania zabrać ze sobą 😉.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.