...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Jak rozwijać myślenie krytyczne w klasie? Etap zerowy/startowy

W tym obszarze nie ma za wielu propozycji na rynku edukacyjnym. Ze swojej strony jednak zaprezentuję Państwu dwie drogi. Pierwsze, ogólne podejście (do zastosowanie od zaraz) i drugie – przy zastosowaniu specjalnych narzędzi myślowych TOC.

Podejście ogólne, to sposób, w jaki prowadzimy lekcje, na co zwracamy uwagę. W tym obszarze najważniejsza jest rola nauczyciela, który aktywnie działa, pomaga i zwraca uwagę na następujące zagadnienia:

  • Przypominanie jest najłatwiejsze.  Przypominasz sobie fakty, opisujesz rzeczy, przedmioty i zdarzenia lub nadajesz im określoną sekwencję/kolejność.
  • Zauważanie podobieństw  – porównywanie podobieństw sytuacji, pomysłów, ludzi.
  • Zauważanie różnic  – badanie i sprawdzanie, jakie są różnice w pomysłach, zdarzeniach oraz rzeczach przeciwstawiając je sobie.
  • Rozpoznawanie przyczyn i skutków  – analiza powodów, konsekwencji, dokonywanie prognoz.
  • Uogólnianie  – to grupowanie faktów i zdarzeń na podstawie zależności.
  • Uzasadnianie  – polega na przechodzeniu od ogółu do szczegółu.
  • Ocena  – ocenianie rzeczy lub zdarzeń. Posiłkując się zgromadzonymi danymi określasz wartość pomysłu lub koncepcji.

Drugi sposób rozwoju myślenia krytycznego w klasie, czyli poprzez zastosowanie narzędzi TOC. To trzy narzędzia graficzne do zastosowania na każdym przedmiocie, na każdym poziomie edukacyjnym.

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.