Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Co to są narzędzia krytycznego myślenia?

CO TO SĄ NARZĘDZIA KRYTYCZNEGO MYŚLENIA?

Dla wielu osób termin “narzędzia myślowe” stanowi pewnego rodzaju zagadkę, budzi niezrozumienie, czy jest po prostu zbyt abstrakcyjny pojęciem.

Prawdopodobnie pierwszą osobą, która użyła tej nazwy był rosyjski psycholog Lew Wygotski, (rosyjski psycholog 1896-1934), który już prawie 100 lat temu, pisał o nich.

Wygotsky mówił, że przez tysiące lat człowiek wynalazł wiele narzędzi, które zwiększyły nasze możliwości fizyczne, dzięki którym mogliśmy zbudować naszą cywilizację, infrastrukturę. Teraz jednak (początek XX w) już czas, aby człowiek zaczął wymyślać NARZĘDZIA myślowe, które zwiększą nasze możliwości poznawcze, intelektualne, dzięki którym będziemy mogli lepiej, efektywniej myśleć, a zwłaszcza q obszarze rozwiązywania problemów, które będą coraz trudniejsze do rozwiązania.

Teraz, w XXI w, w erze globalnego Internetu, zalewu informacji, wszechobecnej manipulacji, to właśnie NARZĘDZIA myślowe są tym co może nam pomóc w zrozumieniu świata, a przede wszystkim rozwiązywaniu problemów, podejmowaniu świadomych, dobrych decyzji.

Czym więc są „narzędzia myślowe”? Mogą nimi być:

 • Mapy
 • Grafy
 • Tabele
 • Organizery
 • Scematy
 • Wizualne zestawienia
 • Itp.

Jakie cechy powinny mieć narzędzia krytycznego myślenia?

 • Pomagać w „zorganizowaniu” myślenia
 • Wizualne
 • Pomagać szybciej analizować, syntezować, dostrzegać reguły, kategoryzować, itp
 • Pomagać uczniom szybciej wyciągać wnioski
 • Ułatwiać rozwiązywać problemy, które bez narzędzi wydają się nie do rozwiązania

Narzędzi myślowych opisanych na świecie jest już ponad 150 – rolą nowoczesnego nauczyciela jest przekazać je uczniom, aby oni wiedzieli, którego narzędzia użyć do konkretnego wyzwania.

Nasza organizacja już od 2006 roku promuje dwa typy narzędzi krytycznego myślenia:

3 Narzędzia TOC stworzone przed dr Elyahu Goldratta

Wszystko o tych narzędziach znajdą Państwo na  https://www.toc.edu.pl/narzedzia-krytycznego-myslenia/toc/

3 Narzędzia do Matematyki stworzone przed dr Danilo Siarias (Mapy Rozwiązywania Problemów)

Wszystko zaś o tych narzędziach znajdą Państwo na  https://www.toc.edu.pl/narzedzia-krytycznego-myslenia/mapy-rozwiazywania-problemow/

Czy zgadzacie się z Wygotskym?
Jakie narzędzia myślowe Wy stosujecie?

Scroll to Top