...

Instytut Krytycznego Myślenia – Rozwijamy kompetencję krytycznego myślenia w polskiej edukacji

Pakiety nagrań wideo

Kategorie
Kategorie

Pakiet dla dyrektorów

82,50 

Pakiet dla edukacji wczesnoszkolnej

82,50 

Pakiet dla humanistów

82,50 

Pakiet dla matematyków i przyrodników

82,50 

Pakiet dla nauczycieli języka angielskiego

82,50 

Pakiet dla wychowawców

82,50 

Scroll to Top
Seraphinite AcceleratorOptimized by Seraphinite Accelerator
Turns on site high speed to be attractive for people and search engines.