NAUCZYCIEL MODERATOREM

Stworzenie kultury myślenia krytycznego w klasie wymaga od nauczyciela sporej zmiany – przede wszystkim w postrzeganiu swojej roli jaką do tej pory sprawował. Rola nauczyciela, który naucza, przekazuje, ”wlewa” wiedzę jest już przestarzała, nieskuteczna, nieatrakcyjna dla dzisiejszych uczniów. Dziś nowoczesny nauczyciel powinien być moderatorem, towarzyszem, przewodnikiem, którego odpowiedzialnością jest stworzyć warunki do uczenia się, a potem delikatnie wycofać się i …

Czytaj całość...

EFEKTYWNOŚĆ UCZENIA SIĘ

EFEKTYWNOŚĆ MYŚLENIA=EFEKTYWNOŚC UCZENIA SIĘ Efektywność to ulubione słowo Trenerów MK, Liderów MK i Nauczycieli SUM. Nie jest to raczej pierwsze słowo, które kojarzy się z edukacją, dla nas jednak, stanowi jej sedno. W naszym projekcie Szkół Uczących Myślenia koncentrujemy się na tym, aby podnosić efektywność i siłę oddziaływania nauczycieli.   Każda lekcja to tylko i aż 45 minut. Naszym zadaniem …

Czytaj całość...

ODPOWIEDZIALNY UCZEŃ

Odpowiedzialność za proces uczenia się. Odpowiedzialność za siebie i za grupę. To zasady, którym hołdujemy w projekcie Szkół Uczących Myślenia. Działamy w zgodzie z nimi szkoląc Nauczycieli MK, Trenerów MK, Liderów MK. Zaszczepiamy w nich to podejście, aby „zanieśli” je dalej, do swoich Uczniów. Czym owocuje takie odejście? Zwiększonym zaangażowaniem Uczniów Kooperacją Uczniów – realną, wychodzącą od nich, nienarzuconą odgórnie …

Czytaj całość...

WIDOCZNE MYŚLENIE

Zobaczyć czyjeś myśli – brzmi jak supermoc 😊 Nauczyciele Szkół Uczących Myślenia tę supermoc posiadają! Wyjątkowość naszego projektu polega na tym, że oprócz dobrze przemyślanej wizji systemowej zmiany edukacji, dajemy naszym Nauczycielom, Dyrektorom, a przede wszystkim Uczniom, narzędzia myślenia krytycznego! Narzędzia, które pozwalają Uczniom na rozwijanie Krytycznego Myślenia, Kooperacji, Komunikacji, Kreatywności. Narzędzia, które uwidoczniają myślenie uczniów, pokazują Nauczycielom cały proces …

Czytaj całość...

INNOWACJE EDUKACYJNE

Myślenie krytyczne jest inspiracją dla innowacji pedagogicznych! Innowacja edukacyjna/pedagogiczna, to każde nowatorskie rozwiązanie programowe, organizacyjne lub metodyczne, mające na celu poprawę jakości pracy szkoły. Nasz projekt Szkół Uczących Myślenia zaprasza do innowacyjności we wszystkich obszarach – programowym, organizacyjnym i metodycznym. Nauczyciele SUM wprowadzając kulturę myślenia w swoich klasach w naturalny sposób stają się innowatorami, agentami zmiany. Współpraca naszych nauczycieli w …

Czytaj całość...

ZAANGAŻOWANY UCZEŃ

Zaangażowanie + Ciekawość = Motywacja!   Współczesne teorie podają, że zaangażowanie i ciekawość uczniów są najważniejszymi czynnikami wpływającymi na poziom motywacji. Jakie cechy posiada zaangażowany uczeń? Aktywnie tworzy hipotezy i sprawdza ich słuszności w świecie zewnętrznym Jest uważny, skupiony na jednym działaniu Czynnie generuje mentalne modele świata Przewiduje, rozumuje, analizuje Rezygnuje z komfortu bierności Kultura myślenia w klasie, praca z …

Czytaj całość...

ZACIEKAWIONY UCZEŃ

Ciekawość + Zaangażowanie = Motywacja! Ciekawość według Stanislasa Dehaene („Jak się uczymy? Dlaczego mózgi uczą się lepiej niż komputery… jak dotąd”) to: „fundamentalny popęd organizmu – pobudzająca go siła, która skłania go do działania, tak jak głód, pragnienie” „impuls, który wypycha zwierzęta z ich strefy komfortu, po to by zdobywały wiedzę” „siła, która mobilizuje nas do eksplorowania” Czy zdawaliście sobie …

Czytaj całość...

WSPÓŁPRACA NAUCZYCIELI

„Zbyt często za istotę naszego zawodu uważamy autonomię – by nauczać tak, jak potrafimy najlepiej, by wybierać najlepsze, naszym zdaniem, zasoby i metody oraz by jutro wrócić do szkoły i dostać kolejną okazję do zrobienia tego, co robiliśmy już wielokrotnie. … Nasza profesja musi przyjąć nowy sposób myślenia o tym, co oznacza odnoszenie sukcesu w nauczaniu, poprzez współpracę pomagać wszystkim …

Czytaj całość...

CIEKAWOŚĆ MYŚLENIA UCZNIÓW

To główna cecha charakteryzująca nauczyciela ze Szkoły Uczącej Myślenia. Nauczyciel ten bezustannie poszukuje możliwości do tworzenia warunków sprzyjających myśleniu i uczeniu się swoich uczniów. Z ogromnym zaciekawieniem podchodzi do kolejnej lekcji, wypatrując w niej  możliwości posłuchania swoich uczniów. Włączamy myślenie! #culturesofthinking #pzharvard #SUM #uczymymyślenia #visiblethinking #visiblelearning #widocznemyślenie #widoczneuczeniesię #krytycznemyślenie

Czytaj całość...

DZIELENIE SIĘ MYŚLENIEM

O prawdziwym bogactwie świadczy to, ile ktoś może dać innym. (T. Harv Eker) Klasy w kulturze myślenia charakteryzują się bezustannym dzieleniem się bogactwem i różnorodnością myślenia! Panująca w klasie kultura błędu sprawia, że uczniowie czują się bezpieczni i ważni. Dzięki temu dużo częściej i zwiększa łatwością i otwartością dzielą się swoim myśleniem o wiedzy, o temacie lekcji. Nauczyciele ze SUM …

Czytaj całość...